Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 09/01 đến hết ngày 15/01/2017
Ngày đăng 12/01/2017 | 08:45 AM  | Lượt xem: 1311

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 09/01/2017 đến 15/01/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 09/01/2017)
14h00 Họp công tác khen thưởng của Công đoàn Ban Chấp hành công đoàn Chủ tịch CĐ
Lê Hồng Quân 
P.505  
Thứ Ba (ngày 10/01/2017)
14h00 Nghiệm thu Đề án: "Xây dựng cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính cho Tổ nghiên cứu và tư vấn kinh tế vĩ mô thuộc Học viện CS và PT" Các thành viên HĐ (Giám đốc, Hồng Quân, Phúc Hạnh, Minh Tú, Thế Hùng); các thành viên nhóm Đề án, phòng KH và HT, đ/c Trọng Nguyên Chủ tịch HĐ
Đào Văn Hùng
P.505  
15h30 Thảo luận Đề cương giáo trình Khoa Đầu tư, các đ/c: Thúy Vân, Hằng Phương Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 11/01/2017)
8h00 Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ KH và ĐT Giám đốc Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Trịnh Huy Lập Bộ trưởng
Nguyễn Chí  Dũng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
8h00 Tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên khóa 4 khoa Chính sách công Cán bộ, giảng viên khoa CSC và sinh viên lớp CSC4, cán bộ giảng viên quan tâm Phó Trưởng khoa CSC
PGS.TS. Ngô Phúc Hạnh
Giảng đường 402  
9h00 Họp khoa Quản lý đấu thầu PGĐ Trịnh Huy Lập, cán bộ giảng viên khoa QLĐT, đ/c Hồng Quân Trưởng khoa
TS. Nguyễn Thế Vinh
P.505  
9h00 (Cả ngày) Tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên khóa 4 khoa Đầu tư Cán bộ, giảng viên khoa Đầu tư và sinh viên lớp QHPT4, cán bộ giảng viên quan tâm TS. Nguyễn Thanh Bình và TS. Phạm Ngọc Trụ Giảng đường 307  
Thứ Năm (12/01/2017)
9h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 10, 11, 12 Các thành viên Hội đồng Phó Giám đốc
Trịnh Huy Lập
P.505  
13h30 Nói chuyện chuyên đề cho sinh viên khóa 4 đi thực tập Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa TCTT, sinh viên các lớp TCC4A, TCC4B Trưởng khoa
TS. Nguyễn Thạc Hoát và
Ô. Nguyễn Viết Cung,
Giám đốc CT TNHH thiết bị điện Casper Việt Nam
Hội trường 702  
14h00 Họp đánh giá phân loại công chức năm 2016 Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h00 Họp phương án chi quỹ phúc lợi năm 2016 Ban Giám đốc, Ban Chấp hành công đoàn, Tổ Nữ công, Trưởng phó các đơn vị, Kế toán trưởng Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 13/01/2017)
8h00 Tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư  Giám đốc Bí thư Đảng uỷ,
Thứ trưởng
Nguyễn Văn Trung
Phòng họp Bộ   
Thứ Bảy (ngày 14/01/2017) 
Chủ Nhật (ngày 15/01/2017) 
Thi hết học phần học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, danh sách cán bộ coi thi đăng trên web Học viện