Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 11/12 đến hết ngày 17/12/2017
Ngày đăng 08/12/2017 | 13:57 PM  | Lượt xem: 1825

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/12/2017 đến 17/12/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 11/12/2017)
9h00 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí Các đ/c Đảng ủy viên, các đ/c Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy cơ quan
Bộ KH và ĐT
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Ba (ngày 12/12/2017)
9h00 Tọa đàm Đề án nâng cao chất lượng cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư Khách mời, Lãnh đạo phòng TCHC, QLĐT; thành viên nhóm nghiên cứu: Tú, Vinh, Hoàng Mai, Thế Đông, Sáu, My, Dũng chuyên gia Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Họp triển khai công tác tự đánh giá Ban Giám đốc, Trưởng các nhóm, Trung tâm TTr-KT Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng 501  
14h00 Họp Chi bộ 1 tổng kết công tác Đảng năm 2017 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư CB1
Nguyễn Tiến Hùng
P.505 Đảng viên nộp phiếu sinh hoạt 2 chiều và Bản kiểm điểm Đảng viên 
Thứ Tư (ngày 13/12/2017)
15h00 Họp Chi bộ 3 tổng kết công tác Đảng năm 2017 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư CB3
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505 Đảng viên nộp phiếu sinh hoạt 2 chiều và Bản kiểm điểm Đảng viên 
Thứ Năm (ngày 14/12/2017)
8h00 Nghiệm thu chính thức Đề án "Xây dựng tạp chí Chính sách và Phát triển thuộc Học viện Chính sách và Phát triển" Thành viên Hội đồng (PGĐ Nguyên, Thế Hùng, Minh Luận, Thanh Bình); các thành viên tham gia Đề án (Hoài, Phúc Hạnh, Phùng Đông, Hoàng Mai); cán bộ, giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
9h00  –  11h30 Nghiệm thu chính thức Đề án "Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, hướng tới đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh của sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển" Các thành viên Hội đồng; Cán bộ, giảng viên khoa NN, cán bộ, giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên 
P.505  
13h30 Hội thảo "Giảng dạy và NCKH trong bối cảnh hội nhập quốc tế" Ban Giám đốc, Toàn thể giảng viên không có giờ giảng và cán bộ quan tâm  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
14h00 Làm với đoàn kiểm tra Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình Đại diện BHXH quận Ba Đình, PGĐ Nguyên, các đ/c: Thanh Hoa, Tiến Thành Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Sáu (ngày 15/12/2017)
8h30 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 11 Thành viên HĐ Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên 
P.505  
10h00 Họp chuẩn bị Hội thảo quốc tế VFS 2018 Ban Giám đốc, các đ/c: Thế Hùng, Tú, Hoài, Hoàng Tuấn, Phùng Đông, Sáu, Hằng Phương, Hòa, Trường, Tiến Thành, Đô, Hạnh  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Hội thảo thuộc Đề án Xúc tiền đầu tư quốc gia Khách mời, Ban Giám đốc, các thành viên 2 nhóm nghiên cứu Đề án, cán bộ, giảng viên quan tâm  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
16h30 Họp về báo cáo tự đánh giá  Ban Giám đốc, Trưởng các nhóm, Trung tâm TTr-KT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 16/12/2017)
Chủ Nhật (ngày 17/12/2017) 
Lịch thi hết học phần học kỳ I bắt đầu từ ngày 11/12 đến hết ngày 13/01/2018. Đề nghị cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách coi thi thực hiện nghiêm túc.