Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 13/11 đến hết ngày 19/11/2017
Ngày đăng 06/11/2017 | 14:27 PM  | Lượt xem: 2125

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 13/11/2017 đến 19/11/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 13/11/2017)
9h30-11h30 Chương trình nói chuyện chuyên đề: "Building efftive team" (Diễn giả Gail Jones thuộc Tổ chức trao đổi nguồn lực quốc tế - REI) Sinh viên ĐTQT, Học viên và cán bộ giảng viên quan tâm Khoa Đào tạo quốc tế Hội trường tầng 8  
14h00-15h30 Chương trình nói chuyện chuyên đề "Project Management at Work" - Case study Exemple and Group Exersice in Class. (Diễn giả Suzanne Garette thuộc Tổ chức trao đổi nguồn lực quốc tế - REI) Sinh viên ĐTQT, Học viên và cán bộ giảng viên quan tâm Khoa Đào tạo quốc tế Hội trường tầng 8  
Thứ Ba (ngày 14/11/2017)
9h30-11h30 Chương trình nói chuyện chuyên đề "Measuring our impact: What does success look like?" (Diễn giả Brian Teel thuộc Tổ chức trao đổi nguồn lực quốc tế - REI) Sinh viên ĐTQT, học viên và cán bộ/giảng viên quan tâm Khoa Đào tạo quốc tế Hội trường tầng 8  
14h00 Họp Chi bộ 1 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư
Nguyễn Tiến Hùng
P.505  
13h30-15h30 Chương trình nói chuyện chuyên đề "Strategic Decision Making". (Diễn giả Gail Jones thuộc Tổ chức trao đổi nguồn lực quốc tế -REI) Sinh viên khoa KHPT, khoa ĐT, khoa TCTT, khoa KTĐN, khoa NN, khoa QTDN, khoa CSC, khoa ĐTQT, khoa Đấu thầu, học viên và cán bộ/giảng viên quan tâm Phòng KH và HT Giảng đường 402  
Thứ Tư (ngày 15/11/2017)
9h00 Họp Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư CB3
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Năm (ngày 16/11/2017)
8h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 10/2017 Thành viên HĐ Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
10h00 Họp Ban tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 20/11 và 10 năm ngày thành lập Học viện Ban Giám đốc, các đ/c: Thế Hùng, Minh Vân, Tiến Hùng, Quân, Hòa, Đoàn, Vinh, Công Thành, Phúc Hạnh, Thúy Vân, Hoài, Trâm, Trường, Tiến Thành, Thế Dương. Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
13h30-15h30 Chương trình nói chuyện chuyên đề "Mapping Culture for Business Breakthrough".(Diễn giả Cheryl Meredith thuộc Tổ chức trao đổi nguồn lực quốc tế - REI) Sinh viên khoa KHPT, khoa ĐT, khoa TCTT, khoa KTĐN, khoa NN, khoa QTDN, khoa CSC, khoa ĐTQT, khoa Đấu thầu, học viên và cán bộ/giảng viên quan tâm Phòng KH và HT Hội trường tầng 8  
14h00 Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017, triển khai kế hoạch công tác năm học 2017-2018 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể cán bộ, giảng viên  Ban Giám đốc Hội trường 702 Tạm hoãn. Lùi sang tuần sau. 
Thứ Sáu (ngày 17/11/2017)
9h00 Họp về: Nghiên cứu Cơ quan hành chính độc lập giải quyết kiến nghị trong đấu thầu  Các đ/c: Tăng, Tú, Vinh, và các chuyên gia Trưởng khoa danh dự
Khoa Đấu thầu
Lê Văn Tăng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 18/11/2017)
Chủ Nhật (ngày 19/11/2017) 
19h00 Hội diễn văn nghệ "APD - 10 năm một chặng đường"    Khách mời, Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên  Công đoàn và Đoàn thanh niên Sân khấu ngoài trời, Toà nhà Bộ Kế hoạch và ĐT, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết