Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 19/6 đến hết ngày 25/6/2017
Ngày đăng 19/06/2017 | 08:04 AM  | Lượt xem: 1653

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 19/6/2017 đến 25/6/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 19/6/2017)
Thứ Ba (ngày 20/6/2017)
15h30 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Các đ/c Đảng ủy viên Bí thư
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 21/6/2017)
8h30 Họp tổ tư vấn kinh tế vĩ mô Giám đốc, các đ/c: Hoát, Bình (Đầu tư), Tú, Hoài, Hoàng Tuấn, Hoàng Mai, Hằng Phương, Yến, Lâm - Trung tâm Dự báo, Linh - SSI, Nghĩa - MBS Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Làm việc với Viện CNTT - Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam PGĐ Nguyên, Lãnh đạo phòng CT&CTSV, đ/c Minh Tuấn Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Năm (ngày 22/6/2017)
8h30 Hội nghị quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Vụ trưởng, Vụ phó và tương đương giai đoạn 2016 - 2021 (Rà soát năm 2017)  Ban Giám đốc, Khách mời, và Toàn thể cán bộ, giảng viên không có ca thi Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
9h15 Hội nghị quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Vụ trưởng, Vụ phó và tương đương giai đoạn 2016 - 2021 (Rà soát năm 2017)  Ban Giám đốc, Khách mời, Và Trưởng phó các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
9h45 Hội nghị quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Vụ trưởng, Vụ phó và tương đương giai đoạn 2021 - 2026  Ban Giám đốc, Khách mời, và Toàn thể cán bộ, giảng viên không có ca thi Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702  
10h15 Hội nghị quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Vụ trưởng, Vụ phó và tương đương giai đoạn 2021 - 2026  Ban Giám đốc, Khách mời, Và Trưởng phó các đơn vị Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
10h45 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc về công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021 (Rà soát 2017) và giai đoạn 2021 - 2026  Ban Giám đốc và Các Đảng ủy viên Bí thư
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 23/6/2017)
10h00 Quy đổi điểm tiếng Anh PGĐ Nguyên, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, Ngoại ngữ, ĐTQT,  Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Bảy (ngày 24/6/2017) 
Chủ Nhật (ngày 25/6/2017)