Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 20/02 đến hết ngày 26/02/2017
Ngày đăng 17/02/2017 | 15:16 PM  | Lượt xem: 1787

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 20/02/2017-26/02/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 20/02/2017)
Thứ Ba (ngày 21/02/2017)
Thứ Tư (ngày 22/02/2017)
14h00 Họp nhóm soạn thảo Quy chế TCNB và Quy chế Thu nhập tăng thêm Giám đốc, các đ/c:  Nguyên, Quân, Thế Hùng, Thành, Hoài Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (23/02/2017)
14h00 Chuẩn bị công tác tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Chính phủ kiến tạo, chính sách kinh tế vĩ mô và tăng trưởng" Giám đốc, các đ/c: Nguyên,Hoài, Phúc Hạnh, Thạc Hoát, Thanh Bình, Thế Hùng, Thế Vinh, Minh Luận, Thúy Vân, Huy Đoàn, Công Thành, Hồng Quân, Hằng Phương, Hải Yến, Thế Đông, Hoàng Tuấn, Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
15h00 Thảo luận về xây dựng tập san "Chính sách và Phát triển" Giám đốc, các đ/c: Thọ, Nguyên, Phúc Hạnh, Hoát, Hoài, Thế Đông, Hoàng Mai, và TS. Nguyễn Anh Tuấn (Trưởng khoa danh dự Khoa KTĐN) Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 24/02/2017)
8h30 Họp triển khai nhiệm vụ công tác;
Hội nghị công khai kê khai tài sản thu nhập của Ban Giám đốc
Ban Giám đốc, Trưởng  phó các đơn vị, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
10h00 Gặp mặt chia tay cán bộ, giảng viên trước khi nghỉ hưu  Khách mời, Ban Giám đốc, Trường phó các đơn vị, Bí thư ĐTN, Kế toán trưởng, PGS. Thọ, BCH Công đoàn, toàn thể giảng viên Bộ môn Luật  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Bảy (ngày 25/02/2017) 
Chủ Nhật (ngày 26/02/2017)