Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 22/5 đến hết ngày 28/5/2017
Ngày đăng 22/05/2017 | 08:50 AM  | Lượt xem: 1725

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 22/5/2017 đến 28/5/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 22/5/2017)
Thứ Ba (ngày 23/5/2017)
14h00 Tập huấn chương trình phần mềm đánh giá giảng viên online Giám đốc, Trung tâm TTr-KT, Lãnh đạo phòng CTSV, Trợ lý các khoa QLSV, Cố vấn học tập, đ/c: Hữu Dũng, cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h15 Họp kế hoạch tổ chức Hội thảo "Cải cách thể chế, thúc đẩy phát triển hệ thống tài chính nhằm huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực"  PGĐ Nguyên, các đ/c: Hoát, Tú, Thanh Bình, Hoài, Thế Đông, Hoàng Tuấn, Yến, Hằng Phương Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.501  
Thứ Tư (ngày 24/5/2017)
8h30-17h00 Đổi sim 4G cho cán bộ, viên chức   Viettel Hà Nội  Sảnh tầng 1, D25  
Thứ Năm (ngày 25/5/2017)
8h15 Hội nghị sinh hoạt chuyên đề do Đảng ủy cơ quan Bộ KHĐT tổ chức  Các đ/c Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện, Ủy viên UBKT Học viện Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
14h00 Nghe đơn vị tư vấn triển khai đề xuất điểm danh sinh viên và ứng dụng mô hình trường học thông minh  Trưởng phó các đơn vị, toàn thể cán bộ khối phòng ban, trợ lý các khoa Công ty Hà Nội Media Hội trường 702  
15h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Thạc sĩ năm 2017 Các thành viên Hội đồng có tên trong QĐ Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 26/5/2017)
Thứ Bảy (ngày 27/5/2017) 
Chủ Nhật (ngày 28/5/2017)