Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 23/01 đến hết ngày 29/01/2017
Ngày đăng 20/01/2017 | 11:36 AM  | Lượt xem: 1250

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/01/2017-29/01/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 23/01/2017)
Thứ Ba (ngày 24/01/2017)
Thứ Tư (ngày 25/01/2017)
Thứ Năm (26/01/2017): Bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đến hết ngày 01/02/2017
Thứ Sáu (ngày 27/01/2017)
Thứ Bảy (ngày 28/01/2017)
Chủ Nhật (ngày 29/01/2017)