Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 23/10 đến hết ngày 29/10/2017
Ngày đăng 23/10/2017 | 08:38 AM  | Lượt xem: 1662

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/10/2017 đến 29/10/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 23/10/2017)
14h00 Làm việc với Công ty Mywork về: Triển khai cổng thông tin việc làm MyUni đến Học viện;
    Phối hợp triển khai chương trình đào tạo MyWork Stars đến sv Học viện;
      Mô hình hợp tác giữa MyWork và Học viện.
Đại diện công ty Mywork, Lãnh đạo các khoa và phòng CTSV, QLĐT, Trợ lý các khoa QLSV, đ/c: Đức Anh Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Ba (ngày 24/10/2017)
8h30 - 9h00 Họp xét học bổng KKHT, và miễn giảm học phí Lãnh đạo các khoa QLSV, trợ lý các khoa QLSV Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
9h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm tháng 9 Lãnh đạo các đơn vị Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Họp công tác kiểm định ngoài Tổ trưởng các nhóm  Ban Giám đốc    
Thứ Tư (ngày 25/10/2017)
8h30 - 12h00 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ CSC khóa 1 Các thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ1
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00-16h30 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ CSC khóa 1 Các thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ2
PGS, TS. Phạm Quý Thọ
P.505  
14h00-16h30 Tổ chức cho sinh viên đi tham quan thực tế tại Samsung Thái Nguyên  PGĐ Nguyên, Cán bộ giảng viên và sinh viên khoa KTĐN      
Thứ Năm (ngày 26/10/2017)
14h00 Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Các giảng không có giờ giảng và cán bộ quan tâm; Sv đạt học bổng KKHT, Sv được khen thưởng năm học 2016-2017 và các sv quan tâm Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường 702 Tạm hoãn. Lùi sang tuần sau
Thứ Sáu (ngày 27/10/2017)
8h00 Đại hội Cựu chiến binh Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ 3 Giám đốc, các đ/c: Đình Xuyên, Minh Vân, Mừng, Trinh, Nghĩa   Hội trường lớn,
 6B Hoàng Diệu
 
8h30 - 12h00 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ CSC khóa 1 Các thành viên Hội đồng Chủ tịch HĐ3
PGS, TS.Đào Văn Hùng
P.505  
9h00 Họp các tác giả viết bài tham luận Hội thảo 10 năm thành lập Học viện  Ban Giám đốc, các đ/c: Luận, Hoài, Sáu, Hoàng Mai, Thuấn, Mừng, Huyền Trang, Tuyết, Mai Hoa, Nguyễn Đông, Thơ, Nga, Thuận, Thu, Đô, Cường, Liên, Tâm (Triết).  Ban Giám đốc P.201 Tạm hoãn. Lùi sang 15h00 Thứ năm, 02/11/2017 tuần sau.
14h00 Hội thảo hướng nghiệp việc làm và phát triển sự nghiệp tại Ngân hàng Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, sv khóa 5 và 6 không có lịch học và các sv quan tâm Ban Giám đốc Hội trường tầng 8 Tạm hoãn. Lùi sang tuần sau
14h00 Tọa đàm đàm Phương pháp luận xây dựng bảng hỏi đối với doanh nghiệp và ngân hàng trong khuôn khổ đề tài : “Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng của Việt Nam” Các thành viên tham gia Đề tài Ban Giám đốc P.505  
Thứ Bảy (ngày 28/10/2017)
Chủ Nhật (ngày 29/10/2017): Học chính trị đầu năm đối với sinh viên khóa 5. Lịch học xem TẠI ĐÂY