Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 26/02 đến hết ngày 04/3/2018
Ngày đăng 25/02/2018 | 22:19 PM  | Lượt xem: 1944

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 26/02/2018 đến 04/3/2018
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 26/02/2018)
15h00 Họp về công tác khảo sát phục vụ kiểm định  PGĐ Nguyên; Lãnh đạo: các khoa chuyên ngành, P.CTSV, QLĐT, TTKT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
Thứ Ba (ngày 27/02/2018)
9h00   Tập huấn công tác khảo sát chương trình đào tạo phục vụ đánh giá ngoài PGĐ Nguyên, Lãnh đạo các khoa chuyên ngành, các nhóm khảo sát của các khoa chuyên ngành, P.QLĐT Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
16h00 Họp về công tác đánh giá ngoài Ban Giám đốc, Trưởng các nhóm, Trung tâm TTKT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Tư (ngày 28/02/2018)
14h00 Giới thiệu về ứng dụng mạng xã hội nội bộ APD trong bối cảnh 4.0 Ban Giám đốc, các đ/c: Thế Hùng, Hồng Quân, Tiến Hùng, Minh Vân,  P.KH&HT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 01/3/2018)
11h30 Họp triển khai công tác Ban cán sự, BCH các lớp  Lớp trưởng, Bí thư các lớp, BCH liên chi đoàn Lãnh đạo phòng CT&CTSV Hội trường 702 Trợ lý khoa và cố vấn học tập thông báo để sv biết và tham dự 
14h30 Làm việc với WB Giám đốc, TS. Tú Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Sáu (ngày 02/3/2018)
11h30 Họp triển khai công tác hoạt động các câu lạc bộ sinh viên  Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ, và sv quan tâm Lãnh đạo phòng CT&CTSV Giảng đường 405 Trợ lý khoa và cố vấn học tập thông báo để sv biết và tham dự 
Thứ Bảy (ngày 03/3/2018) 
Chủ Nhật (ngày 04/3/2018) 
8h00 Cuộc thi "APD chef" chào mừng ngày 08/3 Khách mời: Đảng ủy, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị; các đội thi và cán bộ, giảng viên quan tâm  Đoàn thanh niên Học viện  Sảnh tầng 1