Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 26/4 đến hết ngày 30/4/2017
Ngày đăng 24/04/2017 | 08:43 AM  | Lượt xem: 1554

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 24/4/2017 đến 30/4/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 24/4/2017)
15h00 Họp Ban Chấp hành CĐ vv xét chuyển Đảng chính thức cho đ/c Ngô Minh Thuận và Vũ Tiến Sơn Ban Chấp hành CĐ Chủ tịch CĐ
Lê Hồng Quân
P.505  
Thứ Ba (ngày 25/4/2017)
Thứ Tư (ngày 26/4/2017)
8h00 Họp rà soát điểm thi hết học phần học kỳ 1 năm 2016_2017 PGĐ Nguyên; các đ/c: Thế Hùng, MinhVân, Tiến Hùng, Vinh, Thúy Vân,Vọng, Huyền; đại diện Công ty CMC Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
9h00 Làm việc với tổ công tác USAID Ban Giám đốc, phòng KH và HT Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
10h00 Họp Chi bộ 3 chuyên đề xây dựng Đảng Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Phó Giám đốc
Bí thư CB3
Trần Trọng Nguyên
P.505  
14h00 Họp tổ đề triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 Các đ/c có tên trong QĐ (Thế Hùng, Công Thành, Hồng Quân, Đỗ Hoa, Mến, Mai - Kế toán)  Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.505  
16h00-19h00 Tọa đàm nghiên cứu khoa học Tài chính tiền tệ 2016-2017 Khách mời: Phòng QLĐT, KH&HT; Toàn thể giảng viên khoa TCTT; Giảng viên hướng dẫn sinh viên NCKH; Sinh viên khoa TCTT Trưởng khoa TCTT
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Hội trường 702  
Thứ Năm (27/4/2017)
9h00 Họp Hội đồng xét học bổng KKHT và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, và trợ lý các khoa QLSV Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Họp về phổ biến cách thu học phí qua Ngân hàng BIDV Ngân hàng BIDV, Phòng KHTC, Trợ lý các khoa, cán bộ, giảng viên quan tâm Phòng KHTC P.505  
Thứ Sáu (ngày 28/4/2017)
16h00 Họp Hội đồng thẩm định đề cương giáo trình Quản lý tài chính công Các thành viên Hội đồng, các đ/c: Thanh Bình, Hoàng Tuấn, Hằng Phương, Nhung, toàn thể giảng viên khoa TCTT GS. Nguyễn Công Nghiệp  P.505  
Thứ Bảy (ngày 29/4/2017) 
Chủ Nhật (ngày 30/4/2017)