Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 27/3 đến hết ngày 02/4/2017
Ngày đăng 29/03/2017 | 14:30 PM  | Lượt xem: 1178

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 27/3/2017 đến 02/4/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 27/3/2017)
9h00
Làm việc với Ban Giám hiệu Đại học CNTT và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên
Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng QLĐT, đ/c Vịnh  Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 Họp triển khai Đề án đào tạo ODA với WB Các đ/c: Hoàng Tuấn, Yến, Hoàng Mai, Thanh Minh, Hiếu TS. Phạm Minh Tú P.505  
Thứ Ba (ngày 28/3/2017)
8h30 Hội thảo "Công bố báo cáo cuối cùng của Chương trình chia sẻ tri thức của Hàn Quốc với Hàn Quốc (KSP) năm 2016-2017" Giám đốc Viện Phát triển HQ (KDI) và
Viện CLPT
Khách sạn Sheraton  
Thứ Tư (ngày 29/3/2017)
8h00 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2016 Giám đốc Đào Văn Hùng, PGĐ Trần Trọng Nguyên, các đ/c: Thế Hùng, Vinh, Quân, Thành Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
14h00 Làm việc với WB về hội thảo quốc tế "Giải quyết khiếu nại trong đấu thầu"  Giám đốc, các đ/c: Tú, Vinh, Anh Tuấn, Thành, Hiếu, Thanh Minh, Hoài, Hoàng Linh Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Năm (ngày 30/3/2017)
14h00 Hội nghị công khai kê khai tài sản thu nhập năm 2016 Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, Toàn thể cán bộ, giảng viên (trừ giảng viên có giờ giảng) Giám đốc
Đào Văn Hùng
Giảng đường 303  
Thứ Sáu (ngày 31/3/2017)
13h45 Hội thảo "Giải pháp cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc và một số gợi ý nhằm phát triển Doanh nghiệp khoa học - công nghệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế" Khách mời, nhóm nghiên cứu,
Cán bộ, giảng viên quan tâm
PGĐ Trần Trọng Nguyên P.505 CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY
Thứ Bảy (ngày 01/4/2017) 
Chủ Nhật (ngày 02/4/2017) 

Đề nghị các Khoa QLSV gửi báo cáo hội nghị sơ kết học kỳ I của Khoa theo cấu trúc tại Kế hoạch tổ chức sơ kết học kỳ I về Phòng chính trị và Công tác sinh viên hạn chậm nhất: 14h00 chiều ngày 28/3/2017. Gửi file mềm và bản in có chữ ký của Lãnh đạo Khoa. File mềm gửi về Email:bui.minhtuan.79@gmail.com