Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 29/5 đến hết ngày 04/6/2017
Ngày đăng 28/05/2017 | 22:34 PM  | Lượt xem: 1530

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 29/5/2017 đến 04/6/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 29/5/2017)
16h30 Làm việc với Vietinbank về lớp bồi dưỡng ngắn hạn Kinh tế vĩ mô Các đ/c: Tú, Thế Đông, Minh Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 30/5/2017)
Thứ Tư (ngày 31/5/2017)
14h00 Làm việc với trường Đại học Porland  Phòng KH và HT Ths. Võ Xuân Hoài P.505  
14h00 Chuẩn bị hội thảo với WB Giám đốc, các đ/c: Tăng, Vinh Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.501  
Thứ Năm (Ngày 01/6/2017)
9h00 Liên hoan văn nghệ nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 Toàn thể các cháu là con cán bộ, công chức, viên chức của Bộ  Công đoàn
Bộ KH và ĐT
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Sáu (ngày 02/6/2017)
Thứ Bảy (ngày 03/6/2017) 
Chủ Nhật (ngày 04/6/2017) 
Lịch thi hết học phần học kỳ II năm học 2016-2017 bắt đầu từ ngày 29/5 đến ngày 24/6/2017. Danh sách cán bộ coi thi xem tại Cổng TTĐT Học viện.