null Giới thiệu Khoa Quản trị Kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

content:

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

- Ngành: Quản trị kinh doanh

- Mã ngành: 7340101

- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh du lịch

- Link website: http://apd.edu.vn/khoa-quan-tri-kinh-doanh

- Liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh

          + Điện thoại (Hotline): 024.37957351

          + Facebook: https://www.facebook.com/quantrikinhdoanhhocvienCSPT

+ Email: khoaqtkd@apd.edu.vn

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH

          Chuyên ngành quản trị kinh doanh du lịch được thiết kế cập nhật theo chương trình của các trường nổi tiếng của thế giới và tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn trong đào tạo lĩnh vực quản trị và kinh doanh du lịch.

2. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

*  Tổng số tín chỉ: 130 tín chỉ

* Các học phần chuyên ngành

 • Digital Marketing/Marketing du lịch
 • Quản trị kinh doanh lữ hành
 • Quản trị kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch
 • Kinh doanh du lịch trực tuyến
 • Quản trị điểm đến du lịch
 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị lễ tân và buồng khách sạn
 • Quản trị kinh doanh nhà hàng
 • Quản trị điều hành chương trình du lịch
 • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 • Quy hoạch và chiến lược phát triển du lịch

* Các kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp

 • Thành lập, điều hành một doanh nghiệp du lịch dịch vụ
 • Thiết kế, diều hành chương trình du lịch
 • Hướng dẫn du lịch
 • Điều hành, quản trị các nghiệp vụ tại các co sở lưu trú
 • Thiết kế, điều hành các chiến lược kinh doanh du lịch trực tuyến
 • Xây dựng các chiến lược Marketing dưới quan điểm Marketing số

* Điểm nổi bật của chuyên ngành

Sinh viên được trang bị kiến thức sâu rộng về du lịch, văn hoá, kỹ năng nghiệp vụ vững chắc về quản trị kinh doanh du lịch, quản lý và điều hành tour, thiết kế và quản trị sự kiện du lịch. Sinh viên có cơ hội giao lưu, gặp gỡ các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chương trình đề cao tính thực tiễn, sinh viên sớm được thực hành, thực tiễn tại doanh nghiệp du lịch.

* Cơ hội nghề nghiệp

 • Hướng dẫn viên du lịch
 • Quản lý lưu trú
 • Quản trị tổ chức sự kiện
 • Quản lý dịch vụ ăn uống chuyên nghiệp
 • Truyền thông và quan hệ khách hàng
 • Marketing và kinh doanh dịch vụ
 • Đại lý du lịch và lữ hành
 • Chuyên viên tại các sở, ban ngành về du lịch

3. ẢNH ĐẠI DIỆN