null Giới thiệu Khoa Luật Kinh tế - Chuyên ngành Luật đầu tư - kinh doanh

content:

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

                   

NGÀNH ĐÀO TẠO:           LUẬT KINH TẾ

MÃ SỐ:                                7380107

CHUYÊN NGÀNH:             LUẬT ĐẦU TƯ – KINH DOANH

          - Link Website: http://apd.edu.vn/khoa-luat-kinh-te

          - Liên hệ:

Khoa Luật Kinh tế - Học viện Chính sách và Phát triển

+ Địa chỉ: Phòng C.219, trụ sở Học Viện CS&PT, KĐT Sudico Nam An Khánh, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

+ Email: khoaluatkinhte@apd.edu.vn                 

+ Điện thoại: 0243.7957355 (giờ hành chính) 

+ Fanpage: facebook.com/khoaluatkinhte_apd   

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân đại học ngành Luật Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản lý kinh tế; có kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế đặc biệt chú trọng pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư, pháp luật đấu thầu, luật thương mại quốc tế; có tư duy khoa học, độc lập và sáng tạo; có khả năng tự nghiên cứu bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể

          1.2.1. Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế học, chính sách công và pháp luật và nhà nước cũng như khả năng phân tích, đánh giá và nhìn nhận các vấn đề cơ bản đó trong bối cảnh thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu gồm: lý thuyết, nguyên lý và phương pháp vận dụng các kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, pháp lý, có khả năng tự cập nhật những thay đổi của pháp luật sau khi tốt nghiệp.

          1.2.2. Về kỹ năng

- Chương trình đào tạo định hướng sinh viên đạt được những kỹ năng chuyên môn cơ bản như: áp dụng các quy định pháp luật để giải quyết các công việc hàng ngày; đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, tránh các rủi ro pháp lý; tư vấn, soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan tới doanh nghiệp trong giao dịch, hợp đồng, đầu tư; đề xuất phương án và tham gia xử lý những tình huống pháp lý phát sinh trong kinh doanh, cạnh tranh, giải quyết tranh chấp kinh tế;

- Cung cấp cho sinh viên cơ hội thực hành nghề nghiệp trong quá trình học bao gồm: vận dụng kiến thức nghiệp vụ trong học tập và công tác;

- Hình thành cho sinh viên khả năng làm việc độc lập, giải quyết công việc; khả năng thuyết trình; tham gia cộng tác, liên hệ học hỏi trao đổi, làm việc; có ý thức hợp tác, trung thực, chủ động trong làm việc nhóm; có bản lĩnh trình bày quan điểm riêng trong việc giải quyết những vấn đề pháp lý.

          1.2.3. Về thái đ

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; tôn trọng và chấp hành pháp luật; có ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần cầu thị, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc.

2. Giới thiệu chung Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế

- Tổng số tín chỉ: 126 TC

- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Kỹ năng soạn thảo văn bản: hồ sơ thủ tục hành chính; hợp đồng dân sự, di chúc, đơn khởi kiện và văn bản khác trong quan hệ dân sự; đơn khiếu nại, đơn tố cáo trong quan hệ hành chính;

+ Kỹ năng tư vấn, đàm phán: tư vấn, đàm phán hợp đồng thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, giải quyết tranh chấp thương mại;

+ Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: hùng biện, phản biện, tranh luận; làm việc nhóm; nghiên cứu khoa học, phát hiện và giải quyết các tình huống pháp lý

- Cơ hội nghề nghiệp: cán bộ pháp lý, cán bộ quản trị trong doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế; cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước hoặc cơ quan tư như công ty luật hay văn phòng công chứng; nghiên cứu viên, giảng viên giảng dạy trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật; nghiên cứu, thực hành pháp
luật tại các đơn vị dịch vụ tư vấn pháp luật, các tổ chức xã hội.

3. Ảnh đại diện