null Giới thiệu Khoa Chính sách công - Chuyên ngành Quản lý nhà nước

content:

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

KHOA CHÍNH SÁCH CÔNG

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

- Ngành: Quản lý nhà nước

- Mã số:7310205

- Chuyên ngành:Quản lý công

- Link Website: http://apd.edu.vn/khoa-chinh-sach-cong

- Liên hệ: Khoa Chính Sách Công

  + Điện thoại : 0919314881

  + Facebook: https://www.facebook.com/khoachinhsachcong/

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG

Đào tạo các cử nhân chuyên ngành Quản lý công có phẩm chất đạo đức tốt, được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý khu vực công, có kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công; có khả năng nghiên cứu và học tập ở các cấp bậc cao hơn.

  1. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Tổng số tín chỉ: 150 tín

- Các học phần / môn học chuyên ngành: Một số môn bắt buộc của chuyên ngành (Chính sách xã hội; Quản trị chiến lược; Hành chính công; Marketing dịch vụ công; Quản lý nhà nước về kinh tế; Đầu tư công; Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công; Quản lý tài chính công; Chính sách công…)

- Các kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp :

+ Sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng đa dạng yêu cầu của nhà tuyển dụng nói riêng và thị trường lao động nói chung, có khả năng xử lý các sự vụ của cơ quan về quản lý tài chính, nhân sự, hành chính, quản lý và thẩm định dự án đầu tư, đấu thầu dự án, quản lý và phân tích dữ liệu, …

+ Sinh viên được tạo môi trường hợp để phát triển kỹ năng tư duy, kỹ năng phân tích chính trị, phân tích giá trị – lợi ích trong quá trình chính sách công. Ngoài ra, sinh viên còn tồn tại khả năng khuyến cáo sáng kiến trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của những tổ chức, cơ quan Đảng và Nhà nước cũng như nghiên giúp và giảng dạy khoa Chính sách công.

+Vận dụng tốt kiến thức chuyên sâu và nâng cao về chính sách công cho phát triển thương mại, quản trị công và những vấn đề về thể chế, phân cấp, quy trình chính sách, hoạch định chính sách phát triển, quản trị dự án công… vào thực tiễn việc làm.Ứng dụng được công nghệ thông tin vào công việc và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

- Điểm nổi bật của của ngành/ chuyên ngành :

+Hiện nay, Khoa Chính sách công đang thực hiện đào tạo 2 chương trình: cử nhân và thạc sĩ và tiến tới đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Chính sách công.Khoa hiện nay đang là địa chỉ tin cậy của các học viên đến từ các cơ quan Trung ương, Địa phương, các Doanh nghiệp và sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học trong và ngoài nước có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn

- Cơ hội nghề nghiệp: Tham gia quản lý các cơ quan, doanh nghiệp tại khu vực công. Tham gia các tổ chức xã hội, các đơn vị hoạt động của Nhà nước.Làm việc tại các trường Đại học, viện nghiên cứu nhà nước, tham gia các tổ chức nhà nước về tư vấn kinh tế - xã hội.

+ Tham gia quản lý trực tiếp các dự án của Nhà nước: Quản lý dự án công như công trình xây dựng, công trình nghiên cứu...

+Làm việc trong các doanh nghiệp công ty, các tổ chức tài chính, tín dụng của Nhà nước.

+Làm nghiên cứu viên về khoa học Hành chính, khoa học Quản lý ở các cơ sở nghiên cứu Nhà nước, hay các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sánh của Đảng và Nhà nước.

+Giảng viên: Nếu bạn có năng lực có thể làm giảng viên giảng dạy tại trường về khoa học, hành chính, quản lý...

+Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng phân tích, tư vấn và xây dựng chính sách cho cơ quan; quản lý và thực thi hiệu quả chính sách phát triển của tổ chức. Trong quá trình học tập, các học viên được đi thực tế, giao lưu học thuật với các chuyên gia, chính khách, các nhà khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

  1. ẢNH ĐẠI DIỆN