null Giới thiệu Khoa Kinh tế số - Chuyên ngành Kinh tế& Kinh doanh số

content:

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

  • Ngành: KINH TẾ SỐ

  • Mã số: 7310112

  • Chuyên ngành: Kinh tế và Kinh doanh số (Digital Economics & Business)

  • Link Website: http://apd.edu.vn/khoa-kinh-te-so

  • Liên hệ: Khoa Kinh tế số, phòng 201 - Nhà C - Học viện Chính sách và Phát triển

  • Điện thoại (Hotline): 0912 426 426 (thầy Tú)
  • Facebook: https://www.facebook.com/KinhtesoAPD

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Ngành Kinh tế số - Chuyên ngành kinh tế và kinh doanh số có kiến thức cơ bản về dữ liệu lớn, công nghệ thông tin và quản lý kinh tế trong thời đại số; có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh trên nền tảng số và các kỹ năng dẫn dắt để chuyển đổi số cho các tổ chức hay các doanh nghiệp; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự học bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.

Chương chình đào tạo cũng góp phần nâng cao phẩm chất chính trị; đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp; tinh thần vì cộng đồng xã hội; tuân thủ pháp luật và tinh thần học tập suốt đời cho sinh viên.

Download chương trình đào tạo tổng thể

2. Mục tiêu cụ thể

Việc đào tạo cử nhân Ngành Kinh tế số - Chuyên ngành kinh tế và kinh doanh số tại Học viện Chính sách và Phát triển sẽ hướng đến các mục tiêu cụ thể như sau:

+ Đào tạo cho người học những kiến thức cơ bản về dữ liệu lớn, công nghệ thông tin và quản lý kinh tế, nắm bắt được xu hướng chuyển đổi số của các tổ chức và doanh nghiệp trong thời đại số.

+ Đào tạo những kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và thương mại dựa trên nền tảng số; marketing số, an toàn và bảo mật dữ liệu, mạng máy tính và truyền thông trong nền kinh tế số. Ngoài ra, quá trình đào tạo cũng cung cấp cho người học kiến thức về thiết kế, vận hành và khai thác các công cụ trên nền tảng web như hệ thống ERP, CRM, HRM,... để phát triển kinh doanh nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

+ Đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm; kỹ năng hoạch định và đề xuất các giải pháp kinh doanh phù hợp cho tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi số.

+ Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một nhà kinh tế có bản lĩnh nghề nghiệp và thái độ trung thực, có trách nhiệm trong công việc và tinh thần làm việc vì sự phát triển của nhân loại.

Sinh viên Khoa Kinh tế số luôn tự tin để làm chủ các công nghệ mới để góp phần xây dựng xã hội số cho Việt Nam

3. Về trình độ ngoại ngữ và tin học

+  Đạt trình độ về ngoại ngữ: Theo chuẩn đầu ra của Học viện Chính sách và Phát triển. Sử dụng tốt tiếng Anh với những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong nghiên cứu, giao tiếp và soạn thảo báo cáo.

+ Đạt trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 (Internet and Computing Core Certification) hoặc MOS (Microsoft Office Specialist), đây là các chứng chỉ chuẩn quốc tế về sử dụng máy tính do tổ chức Certiport của Mỹ cấp.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

+ Có đủ điều kiện và khả năng tự nghiên cứu, phát triển trình độ kiến thức và tham gia đào tạo ở bậc sau đại học trong và ngoài nước.

+ Bảo đảm việc liên thông khối kiến thức ngành Kinh tế hoặc ngành Công nghệ thông tin, ngành Thương mại điện tử, ngành Kinh doanh số với các cơ sở đào tạo khác ở Việt Nam và quốc tế.

+ Độc lập thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, sản phẩm liên quan đến công nghệ số, chuyển đổi số trong kinh tế và kinh doanh.

5. Vị trí việc làm

Cử nhân Ngành Kinh tế số - chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số khi ra trường có thể hoàn toàn tự tin làm việc được trong cả khu vực Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân tại các vị trí như:

+ Chuyên gia lập dự án và lập kế hoạch về chuyển đổi số, an toàn và bảo mật thông tin kinh tế tại các Bộ, Ngành từ Trung ương tới địa phương, các ngân hàng, các công ty tài chính, các công ty kinh doanh và kinh doanh trực tuyến;

+ Chuyên gia tư vấn các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp và các tổ chức có nhu cầu;

+ Chuyên gia quản trị, vận hành các phần mềm trên nền tảng web như ERP, CRM, HRM,... cho các doanh nghiệp đã chuyển đổi số.

+ Chuyên gia quản lý thương mại, quản lý hệ thống kinh doanh trực tuyến, quản lý kênh phân phối cho các doanh nghiệp sản xuất, tập đoàn kinh tế, công ty thương mại - dịch vụ,...

+ Chuyên viên hoặc quản lý tại các doanh nghiệp cung cấp giải pháp thương mại điện tử, giải pháp kinh doanh trên nền tảng số;

+ Chuyên viên truyền thông và quản trị kênh truyền thông cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp;

+ Nghiên cứu, giảng dạy về Kinh tế số, Kinh doanh số tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu,...

Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý luôn là điểm mạnh của Khoa Kinh tế số

Chúng tôi luôn mong muốn bạn là một mảng ghép tạo nên danh tiếng của Khoa Kinh tế số