null Giới thiệu Khoa Kinh tế số - Chuyên ngành Kinh tế& Kinh doanh số

content:
  • Ngành: KINH TẾ SỐ

  • Mã số: 7310109

  • Chuyên ngành: Kinh tế và Kinh doanh số (Digital Economics & Business)

  • Link Website: http://apd.edu.vn/khoa-kinh-te-so

  • Liên hệ: Khoa Kinh tế số, phòng 201 - Nhà C - Học viện Chính sách và Phát triển

  • Điện thoại: 0912 426 426 (thầy Tú)

  • Facebook: https://www.facebook.com/KinhtesoAPD

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Ngành Kinh tế số - Chuyên ngành kinh tế và kinh doanh số có kiến thức cơ bản về dữ liệu lớn, công nghệ thông tin và quản lý kinh tế trong thời đại số; có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh trên nền tảng số và các kỹ năng dẫn dắt để chuyển đổi số cho các tổ chức hay các doanh nghiệp; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự học bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.

Chương chình đào tạo cũng góp phần nâng cao phẩm chất chính trị; đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp; tinh thần vì cộng đồng xã hội; tuân thủ pháp luật và tinh thần học tập suốt đời cho sinh viên.

Download chương trình đào tạo tổng thể

2. Mục tiêu cụ thể

Việc đào tạo cử nhân Ngành Kinh tế số - Chuyên ngành kinh tế và kinh doanh số tại Học viện Chính sách và Phát triển sẽ hướng đến các mục tiêu cụ thể như sau:

+ Đào tạo cho người học những kiến thức cơ bản về dữ liệu lớn, công nghệ thông tin và quản lý kinh tế, nắm bắt được xu hướng chuyển đổi số của các tổ chức và doanh nghiệp trong thời đại số.

+ Đào tạo những kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và thương mại dựa trên nền tảng số; marketing số, an toàn và bảo mật dữ liệu, mạng máy tính và truyền thông trong nền kinh tế số. Ngoài ra, quá trình đào tạo cũng cung cấp cho người học kiến thức về thiết kế, vận hành và khai thác các công cụ trên nền tảng web như hệ thống ERP, CRM, HRM,... để phát triển kinh doanh nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

+ Đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm; kỹ năng hoạch định và đề xuất các giải pháp kinh doanh phù hợp cho tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi số.

+ Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một nhà kinh tế có bản lĩnh nghề nghiệp và thái độ trung thực, có trách nhiệm trong công việc và tinh thần làm việc vì sự phát triển của nhân loại.

Sinh viên Khoa Kinh tế số luôn được tham gia các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp

3. Về trình độ ngoại ngữ và tin học

+  Đạt trình độ về ngoại ngữ: Theo chuẩn đầu ra của Học viện Chính sách và Phát triển. Sử dụng tốt tiếng Anh với những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong nghiên cứu, giao tiếp và soạn thảo báo cáo.

+ Đạt trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 (Internet and Computing Core Certification) hoặc MOS (Microsoft Office Specialist), đây là các chứng chỉ chuẩn quốc tế về sử dụng máy tính do tổ chức Certiport của Mỹ cấp.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

+ Có đủ điều kiện và khả năng tự nghiên cứu, phát triển trình độ kiến thức và tham gia đào tạo ở bậc sau đại học trong và ngoài nước.

+ Bảo đảm việc liên thông khối kiến thức ngành Kinh tế hoặc ngành Công nghệ thông tin, ngành Thương mại điện tử, ngành Kinh doanh số với các cơ sở đào tạo khác ở Việt Nam và quốc tế.

+ Độc lập thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, sản phẩm liên quan đến công nghệ số, chuyển đổi số trong kinh tế và kinh doanh.

5. Vị trí việc làm

Cử nhân Ngành Kinh tế số - chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số khi ra trường có thể hoàn toàn tự tin làm việc được trong cả khu vực Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân tại các vị trí như:

Tổ chức/Doanh nghiệp

(Organization/Enterprise)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

Các cơ quan Nhà nước thuộc Bộ, Ban, Ngành từ Trung ương tới Địa phương

- Khi mới tốt nghiệp:

+ Nhân viên triển khai các hoạt động chuyển đổi số, phát triển kinh tế số theo dự án được phê duyệt.

+ Nhân viên quản trị website; quản trị hoạt động truyền thông của cơ quan, đơn vị.

- Khi có 10 năm kinh nghiệm: + Chuyên gia lập dự án và lập kế hoạch về chuyển đổi số, an toàn và bảo mật cho các dự án/đề án phát triển kinh tế - xã hội

+ Chuyên gia quản trị hệ thống thông tin, truyền thông của cơ quan

+ Nghiên cứu các xu thế mới về công nghệ, dịch vụ, sản phẩm theo tầm nhìn của tổ chức.

+ Xây dựng và quản trị chiến lược chuyển đổi số, chiến lược CNTT, chiến lược sản phẩm dịch vụ của cơ quan/tổ chức.

+ Xây dựng và quản trị KPI cho từng cơ quan/đơn vị .

+ Nghiên cứu xu thế công nghệ, sản phẩm dịch vụ mới; xây dựng roadmap và quản lý danh mục sản phẩm dịch vụ mới cho tổ chức.

+ Tư vấn các tiêu chuẩn, quy chuẩn công nghệ mới cho các tổ chức hay đơn vị để vận hành hiểu quả nhất.

Các doanh nghiệp/tổ chức kinh doanh thương mại điện tử hay các loại hình doanh nghiệp khác như Ngân hàng, công tư chứng khoán, công ty công nghệ,…

- Khi mới tốt nghiệp:

+ Chuyên viên triển khai các giải pháp thương mại điện tử, giải pháp kinh doanh trên nền tảng số;

+ Chuyên viên truyền thông và quản trị kênh truyền thông cho doanh nghiệp;

+ Chuyên viên quản lý website kinh doanh thương mại của doanh nghiệp;

- Khi có 10 năm kinh nghiệm

 + Chuyên gia quản lý thương mại, quản lý hệ thống kinh doanh trực tuyến, quản lý kênh phân phối cho các doanh nghiệp sản xuất, tập đoàn kinh tế, công ty thương mại - dịch vụ,...

+ Chuyên gia tư vấn các giải pháp chuyển đổi số, quản trị số cho doanh nghiệp và các tổ chức khi có nhu cầu

+ Quản lý, vận hành sàn thương mại điện tử (quản lý đơn hàng, thanh toán đơn hàng, hàng đi và hàng bị trả lại, hàng tồn).

+ Quản lý kênh bán, giá bán, lợi nhuận của các nhóm sản phẩm hóa phẩm gia dụng, hàng tiêu dùng.

+ Tư vấn cho khách hàng, nhận phản hồi từ khách hàng và đưa ra giải pháp chăm sóc khách hàng.

+ Đăng sản phẩm theo nội dung có sẵn hoặc tự xây dựng nội dung trên các Fanpage/Website của doanh nghiệp.

+ Livestream bán hàng theo kịch bản và chương trình có sẵn trên các nền tảng mạng xã hội khi cần (Facebook, Tiktok, Youtube,…)

+ Triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online như Google, Facebook, Zalo, Tiktok,…

+ Báo cáo, thống kê số liệu bán hàng, thực hiện đối soát doanh thu bán hàng các kênh.

+ Điều phối, phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác để phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng số, đảm bảo hiệu quả công việc.

+ Nghiên cứu xu hướng chuyển đổi kinh doanh, xu hướng công nghệ và các giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp.

Trường Đại học/Viện nghiên cứu

Giảng viên, Nghiên cứu viên

Nghiên cứu và giảng dạy các môn học về Kinh tế số, Kinh doanh số, Thương mại điện tử, chuyển đổi số, Các mô hình kinh doanh số,…

Hoạt động tự doanh và khởi nghiệp kinh doanh

Giám đốc/Chủ tịch công ty /Thành viên sáng lập/Chủ cửa hàng,…

+ Xây dựng và mô tả cơ cấu tổ chức công ty, chức năng nhiệm vụ từng phòng ban bộ phận

+ Xây dựng đội ngũ Marketing & bán hàng cho doanh nghiệp

+ Phát triển năng lực quản trị và kiến thức tài chính

+ Tìm hiểu các vấn đề về pháp lý kinh doanh

+ Nghiên cứu lộ trình triển khai chuyển đổi số phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp

Sinh viên Khoa Kinh tế số luôn tự tin để làm chủ các công nghệ mới để góp phần xây dựng xã hội số cho Việt Nam

Chúng tôi luôn mong muốn bạn là một mảng ghép tạo nên danh tiếng của Khoa Kinh tế số