NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề xuất các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2018
 | Lượt xem: 2235

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Phòng Khoa học và Hợp hiện đang tổng hợp nhu cầu về các hoạt động xúc tiến đầu tư để trình Cục đầu tư nước ngoài xây dựng trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 và Chương trình xúc tiến đầu tư Quốc gia năm 2018

Mọi đề xuất xin các đơn vị (gồm thuyết minh và dự toán) theo các yêu cầu tại file đính kèm gửi về Phòng Khoa học - Hợp tác trước ngày 10/12/2017 liên hệ đ/c Nguyễn Thị Minh Hạnh sdt: 01685834075, bản mềm xin gửi về email : minhhanh@apd.edu.vn.

File đính kèm : Tải tại đây

Trân trọng !