NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giấy mời tham dự Hội thảo
 | Lượt xem: 1193

Trong khuôn khổ Dự án Quyền trẻ em trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KTXH) thuộc Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Quỹ Nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội) đã thực hiện nghiên cứu "Đánh giá giữa kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2016-2020 một số ngành, lĩnh vực và tại một số địa phương liên quan tới quyền trẻ em".

Để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu và xem xét khả năng áp dụng các kết quả của nghiên cứu phục vụ cho việc xây dựng Chiến lược phát triển KTXH giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025, Ban Quản lý Dự án Quyền trẻ em trong Kế hoạch phát triển KTXH phối hợp với UNICEF tổ chức Hội thảo kỹ thuật góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu nêu trên.

Thời gian: Bắt đầu từ lúc 13h30, ngày 16 tháng 5 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại trụ sở 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Để đăng ký xin vui lòng liên hệ chuyên viên Đỗ Thị Hà Anh, phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác qua SĐT: 0964 088 044 hoặc email: dothihaanh@apd.edu.vn.

Chi tiết: TẠI ĐÂY