NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

GS. Lê Văn Cường “Cân bằng với các thị trường tài sản và hàng hóa quốc tế: Tại sao cần quy luật một giá?”
 | Lượt xem: 2192

 

Ngày 02/08/2018 trong khuông khổ đề tài cấp Nhà nước thuộc Quỹ Nafosted "Phân tích kinh tế vĩ mô các vấn đề nợ công và nợ tư nhân ở Việt Nam" do GS Lê Văn Cường làm chủ nhiệm, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức hội thảo " Đánh giá thực trạng nợ công và nợ tự nhân ở Việt Nam"

T

ại hội thảo, GS. Lê Văn Cường đã dành nhiều thời gian chia sẻ về nghiên cứu gần đây của mình về "Equilibrium with international assets and goods market: Why is the Law of One Price required?”. Qua nghiên cứu này, GS Cường đã chỉ rõ sự khác biệt giữa UIRP – điều kiện liên quan đến lãi suất và tỷ giá hối đoái và LOP – liên quan đến giá của hàng hóa và tỷ giá hối đoái và LOP diễn ra ở một vài thị trường nhung cũng có thể thất bại ở một các thị trường khác, theo kết luận nghiên cứu của A. Protopapadakis và H. R. Stoll (1983).

Hội thảo đã thu hút đông đảo sự tham gia của các chuyên gia kinh tế từ các Viện nghiên cứu, các Trường đại học trong và ngoài Học viện như Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc Gia, Viện Chiến lược Phát triển, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế  - Xã hội Việt Nam, Viện Quan hệ Quốc tế, Học viện Tài Chính, Đại học Thương Mại, Đại học Kinh tế Quốc dân,v.v.

GS. Lê Văn Cường là một nhà kinh tế học nổi tiếng mang hai quốc tịch Pháp và Việt, nguyên là Giám đốc Trung tâm Kinh tế Sorbonne thuộc Đại học Paris 1; Phó Giám đốc Khoa học của Viện Khoa học Xã hội và Nhân Văn (INSHS) thuộc Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Pháp Hiện nay, ông hiện là giáo sư danh dự (Emeritus Professor) tại Trường Kinh tế Paris (PSE), Đại học Paris I Pantheon-Sorbonne, Giám đốc nghiên cứu danh dự (Directeur de Recherche émérite) tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Pháp (CNRS), và Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Quản trị và Môi trường Việt Nam (VCREME).