NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2015-2016
 | Lượt xem: 842

Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-HVCSPT ngày 30/09/2014 của giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên trong năm học 2015-2016, sáng ngày 29/04/2016, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2015-2016.

Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-HVCSPT ngày 30/09/2014 của giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên trong năm học 2015-2016, sáng ngày 29/04/2016, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2015-2016.


Tham dự  Hội nghị có PGS,TS. Đào Văn Hùng – Giám đốc Học viện cùng đại diện lãnh đạo các khoa, các phòng ban chuyên môn và đông đảo các thày cô cùng các em sinh viên ở các khóa học của Học viện.


Sau phần khai mạc của PGS, TS Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện, Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu bắt đầu làm việc dưới sự chủ trì của PGS, TS. Trần Trọng Nguyên, Trưởng Phòng Khoa học – Hợp tác.

Toàn cảnh buổi Hội nghị

Tham gia báo cáo trước Hội nghị có tổng số 6 đề tài nghiên cứu của các em sinh viên ở các Khoa trong Học viện. Đây là những đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những đề tài mà các em sinh viên đã thực hiện trong năm học 2015-2016 thông qua Hội nghị Nghiên cứu khoa học cấp khoa đã được thực hiện trong thời gian qua.

Sinh viên bảo vệ đề tài trước hội đồng

Sau gần một buổi làm việc khẩn trương, tích cực và trách nhiệm, Hội đồng đánh giá đã chấm điểm nhất trí kết quả đánh giá các đề tài cụ thể như sau:

- Đề tài đạt giải nhất: “Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu vải thiều của tỉnh Bắc Giang trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” – Nhóm sinh viên KTĐN 4B– Khoa Kinh tế Đối ngoại

- Đề tài đạt giải nhì: “Phân tích dự án BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ nhằm kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư và thu hút vốn cho các dự án hợp tác công tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông ở Việt Nam” – Nhóm SV lớp CSC 5 – Khoa Chính sách công.

- Đề tài đạt giải ba: “Đề xuất mô hình cluster ngành thép trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh– Nhóm sinh viên lớp QHPT 4 – Khoa Quy hoạch Phát triển

- 03 Đề tài đạt giải khuyến khích: “Định chế tài chính phát triển, kinh nghiệm quốc tế và những bài học cho Việt Nam– Nhóm sinh viên lớp TCC 4B- Khoa Tài chính Tiền tệ; “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển”- sinh viên lớp QTDN 5- Khoa Quản trị Doanh nghiệp; “Nguồn gốc tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 1997-2014”- nhóm sinh viên KHPT 3- Khoa Kế hoạch Phát triển.


Thay mặt Ban Giám đốc  Học viện, PGS, TS. Đào Văn Hùng- Giám đốc Học viện đã trao phần thưởng cho các nhóm sinh viên có đề tài đạt giải. PGS, TS. Trần Trọng Nguyên, Trưởng phòng Khoa học – Hợp tác phát biểu bế mạc hội nghị.

                       Giám đốc Học viện PGS.TS Đào Văn Hùng trao phần thưởng cho sinh viên đạt giải 

 Hội nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

_Phòng Khoa học và Hợp tác_