NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hội thảo khoa học Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Phát triển Chương trình đào tạo đại học
 | Lượt xem: 2171


   Trước bối cảnh về sự cần thiết phải điều chỉnh, cập nhật các chương trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng được yêu cầu theo quy định của Khung trình độ quốc gia Việt Nam, Hội thảo hướng đến mục tiêu kêu gọi và tạo điều kiện cho các giảng viên, cán bộ quản lý, các học giả nâng cao sự hiểu biết về Khung trình độ quốc gia Việt Nam và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng để tạo ra được sự công nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trong ASEAN; tạo dựng mạng lưới nghiên cứu giữa các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, các học giả trao đổi, hợp tác nghiên cứu các vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho Việt Nam. 
        Trường Đại học Nha Trang hợp tác cùng Viện Khoa học và Đổi mới Công nghệ Tổ chức Hội thảo khao học và mời Viết bài Tham luận tập trung vào những chủ đề:
- Kinh nghiệm triển khai khung trình độ quốc gia của các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới;
- Điều chỉnh, phát triển chương trình đào tạo đại học trên cơ sở khung trinh độ quốc gia Việt Nam;
- Công cụ đánh giá kết quả học tập đầu ra (learning outcomes) của các chương trình đại học, cao đẳng;
- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhận lực cho Việt Nam theo hướng chuẩn hóa quốc tế;
- Những vấn đề khác có liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có khả năng cạnh tranh với các nước trong ASEAN.
        Thời hạn đăng ký tham dự hội thảo trước ngày 30/3/2017. Lệ phí 350.000 đồng/ một người; 
        Thời hạn nộp tóm tắt tham luận trước ngày 15/3/2017;
        Thời hạn nộp bài viết toàn văn trước ngày 10/4/2017.
Những bài viết được duyệt sẽ được đăng ở Kỷ yếu có chỉ số xuất bản (ISBN)
         Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY