NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Kỳ họp Hội đồng khoa học và đào tạo thường niên
 | Lượt xem: 554

Ngày 8/1/2016, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức kỳ họp Hội Đồng Khoa học và Đào tạo thường niên do PGS, TS. Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện làm Chủ trì. Buổi hội thảo có sự tham gia của Ông Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng thường trực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Phạm Mạnh Cường, nguyên Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Bùi Tất Thắng, Viện trưởng, Viện Chiến lược phát triển; cùng các thành viên trong Hội Đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện.

Ngày 8/1/2016, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức kỳ họp Hội Đồng Khoa học và Đào tạo thường niên do PGS, TS. Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện làm Chủ trì. Buổi hội thảo có sự tham gia của Ông Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng thường trực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Phạm Mạnh Cường, nguyên Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Bùi Tất Thắng, Viện trưởng, Viện Chiến lược phát triển; cùng các thành viên trong Hội Đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện.

PGS, TS Đào Văn Hùng phát biểu khai mạc Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

         Thư ký Hội đồng, PGS, TS Trần Trọng Nguyên đã tổng kết lại tình hình hoạt động Khoa học và Đào tạo tại Học viện trong năm 2015 và đưa ra phương hướng hoạt động cho năm 2016 và các năm tiếp theo. Trong năm 2015, về công tác đào tạo, Học viện đã tuyển sinh thành công hơn 500 chỉ tiêu cho Khóa 6 với điểm đầu vào ngày càng cao so với các năm trước, nằm trong top 10 trường kinh doanh và quản lý có điểm đầu vào cao nhất cả nước; và 50 học viên thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công khóa 1, hiện Học viện đang tiếp tục tuyển sinh Thạc sĩ khóa 2 cho ngành Tài chính – Ngân hàng và Chính sách công. Về công tác nghiên cứu khoa học, Học viện đã triển khai và nghiệm thu thành công 2 Đề tài, đề án khoa học cấp Bộ là“Lồng ghép thu hút vốn ODA vào phát triển kinh tế xã hội các địa phương” do PGS.TS. Đào Văn Hùng làm chủ nhiệm, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá xuất sắc và “Nghiên cứu về những thách thức, thuận lợi trong thu hút đầu tư nước ngoài và sự chuẩn bị của Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015” do TS. Đào Hoàng Tuấn và TS. Bùi Thuý Vân là đồng chủ nhiệm, đề án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá cao về khả năng ứng dụng trong thực tế. Ngoài ra Học viện đã hoàn thành và nghiệm thu hơn 20 đề tài, đề án khoa học cấp Học viện. Trong năm 2015, Học viện cũng đã tổ chức được nhiều Hội thảo và Tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế, được lãnh đạo Bộ, các chuyên gia và các nhà nghiên cứu đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại và hạn chế cần phải khắc phục để Học viện có thể sớm trở thành đại học nghiên cứu trong thời gian tới, cụ thể: Lực lượng nghiên cứu khoa học còn chưa đủ mạnh, mới chỉ tập trung trong một vài lĩnh vực với một số cán bộ, giảng viên; cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học còn chưa đầy đủ …. Năm 2016, Học viện tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên bậc cử nhân và bậc Thạc sĩ, cũng như chuẩn bị các điều kiện để đào tạo trình độ Tiến sỹ. Đồng thời, công tác tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phải gắn với các nhiệm vụ chính trị của Bộ và đáp ứng được nhu cầu ứng dụng thực tế.

Nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được và nâng cao vị thế ngày càng cao của Học viện, TS. Nguyễn Thế Hùng – Trưởng phòng Quản lý đào tạo đã đưa ra đề xuất xúc tiến để Học viện có thể triển khai đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng và chuyên ngành Chính sách công trong thời gian tới. Đây là hai chuyên ngành có nhiều triển vọng và Học viện đáp ứng đầy đủ yêu cầu để tổ chức giảng dạy.

Thảo luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo về định hướng phát triển của Học viện trong thời gian tới

           Cùng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng khắt khe về chất lượng nguồn nhân lực, Hội đồng Khoa học và Đào tạo cũng đã dành thời gian để đánh giá lại những kết quả đạt được và những thách thức trong việc phát triển Khoa Quy hoạch phát triển và Khoa Kế hoạch phát triển trong thời gian tới, đồng thời đã có những góp ý có giá trị về việc kiện toàn lại và nâng cao vị thế hai Khoa để đảm bảo được yêu cầu đào tạo của Bộ Kế hoạch và đầu tư, cũng như khả năng đáp ứng được nhu cầu của thị trường khi sinh viên tốt nghiệp.

PGS, TS. Đào Văn Hùng tặng hoa chúc mừng Nguyên Thứ Trưởng Cao Viết Sinh làm trưởng Khoa danh dự Khoa Chính sách công

          Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, PGS, TS. Đào Văn Hùng đã gửi lời biết ơn sâu sắc đến các nhà khoa học là thành viên trong Hội đồng nhiệm kỳ 2013 – 2015 đã luôn dành thời gian và tâm sức cho công tác phát triển giáo dục của Học viện, góp phần quan trọng cho những thành tựu đã đạt được của Học viện trong thời gian qua. Đặc biệt, nhân dịp này, Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng Ông Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng thường trực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, người đã, đang thường xuyên động viên, ủng hộ mạnh mẽ cho sự nghiệp trồng người của Học viện Chính sách và Phát triển làm Trưởng khoa danh dự Khoa Chính sách công.

-Nguồn: Phòng Khoa học - Hợp tác-