NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Mời tham dự Chuỗi hội thảo tập huấn về nghiên cứu và công bố quốc tế R123
 | Lượt xem: 2287

Nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên và các nhà quản lý có thêm phương pháp và công cụ hữu ích thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học & công bố quốc tế, củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ Nghiên cứu khoa học trên thế giới trong giai đoạn 2017 - 2020, Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia gửi tới Học viện Thư mời tham dự chương trình :"Chuỗi hội thảo tập huấn về nghiên cứu và công bố quốc tế R123" do cục Thông tin phối hợp với Công ty Innovative Education Services tổ chức cho các cán bộ làm nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh tại các trường đại học và viện nghiên cứu trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết xem Tại đây