NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông báo tài trợ Nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV năm 2017
 | Lượt xem: 1546


Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2017
Phạm vi tài trợ: Triết học, đạo đức học và tôn giáo, Xã hội học, Khoa học chính trị, KInh tế và kinh doanh, Địa lý kinh tế và xã hội, Pháp luật, Lịch sử và khảo cổ học, Dân tộc học, Tâm lý học, KHoa học giá dục, Ngôn ngữ và văn học, Thông tin đại chúng và truyền thông, Nghệ thuật.
Thời gian từ 01/3/2017 đến 17h00 31/3/2017.
Phòng Khoa học và Hợp tác xin thông báo để cán bộ, giảng viên Học viện có nhu cầu trực tiếp đăng ký. 
Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY