NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông báo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH năm học 2017 -2018
 | Lượt xem: 1421

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện

Nhằm tổng kết đẩy mạnh phong trào NCKH và nâng cao chất lượng NCKH trong giai đoạn tới, Học viện Chính sách và Phát triển tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết công tác NCKH năm học 2017- 2018 dự kiến vào khoảng thời gian từ ngày 26 đến ngày 28/12/2018.

Để đảm bảo hội nghị diễn ra thành công và đạt kết quả tốt, Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên của Học viện và các nhà khoa học, nhà quản lý... tham gia viết bài tham luận tại hội nghị về các nội dung như sau:

  • Chia sẻ kinh nghiệm trong việc công bố các công trình NCKH trên các tạp chí trong nước và quốc tế có uy tín.
  • Kinh nghiệm trong việc đấu thầu và thực hiện các đề tài nghiên cứu.
  • Kinh nghiệm trong việc đấu thầu và thực hiện các đề án /dự án tư vấn khoa học.
  • Kinh nghiệm trong việc tổ chức hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
  • Giải pháp nhằm nâng cao hoạt động NCKH.
  • Các nghiên cứu đã hoàn thành.

Đối với cán bộ, giảng viên đang công tác tại Học viện tham gia viết bài và được lựa chọn trình bày tại hội nghị sẽ được tính giờ NCKH hoặc hưởng thù lao theo quy định của Học viện. Thời gian đăng ký kết thúc trước 17h00 ngày 20/12/2018.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác (Nguyễn Thị Minh Hạnh, điện thoại: 0981863488; địa chỉ Email: minhhanh@apd.edu.vn).

  Trân trọng./.        

File đính kèm : Tải tại đây