NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thư mời tham dự diễn đàn "Giải pháp thúc đẩy các nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa"
 | Lượt xem: 1738

Thư mời tham dự Diễn đàn: "Giải pháp thúc đẩy các nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa"

Thời gian: 13h30 -17h00, Thứ Ba, ngày 07 tháng 8 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Chi tiết : Tải tại đây