NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thư mời viết bài Hội thảo
 | Lượt xem: 2230


Viện Chiến lược ngân hàng gửi Thư mời viết bài Hội thảo khoa học " Công nghệ số thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam" với 3 phiên thảo luận sẽ tập trung chính những vấn đề như sau:
- Phiên 1 :"Tài chính toàn diện trong thời đại công nghệ số"
- Phiên 2: "Tăng cường bảo mật dữ liệu, nâng cao uy tín ngân hàng và bảo vệ lợi ích khách hàng";
- Phiên 3: " Công nghệ số thúc đẩy dịch vụ ngân hàng hiện đại, gia tăng khả năng tiếp cận của khách hàng"
Ban Tổ chức kính đề nghị tác giả xác nhận về việc tham gia viết bài cho Hội thảo và gửi thông tin về Viện Chiến lược theo thời hạn sau:
1. Gửi thông tin điện tử về tác giả: Họ và tên, học hàm, học vị, cơ quan công tác, chức vụ, tóm tắt quá trình đào tạo và quá trình công tác, số tài khoản, mã số thuế cá nhân/ số chứng minh nhân dân để chuyển nhuận bút và khai báo trích nộp thuế TNCN Thời hạn: trước ngày 15/3/2016
Địa chỉ nhận thư điện tử: phongkhoahocvcl@gmail.com
2. Gửi bài viết đầy đủ với dung lượng 3.000-5.000 từ (7-10 trang khổ A4, font chữ Times New Roman).
Thời hạn: trước ngày 04/4/2016
Địa chỉ nhận thư điện tử : phongkhoahocvcl@gmail.com
Địa chỉ nhận bản gốc bài viết (có chữ ký của tác giả): Phòng Quản lý KH&CN Ngân hàng, Viện Chiến lược Ngân hàng, trụ sở Ngân hàng Nhà nước. 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.​
Mọi thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY