NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học “ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM”
 | Lượt xem: 2601

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học 

Trong khuôn khổ của đề tài cấp Nhà nước “Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng của Việt Nam” - Mã số: KX01/16-20  do PGS.TS. Đào Văn  Hùng – Giám đốc Học viện chính sách và Phát triển làm chủ nhiệm đề tài.

Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MUA BÁN NỢ NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM”

Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 19/12/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị viết bài và tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo theo các nội dung chính như sau:

       -   Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ (Vai trò của Thị trường mua bán nợ; Các yếu tố cấu thành Thị trường mua bán nợ; Điều kiện cần và đủ cho việc hình thành và phát triển của Thị trường mua bán nợ)

       -  Kinh nghiệm quốc tế về hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ và bài học cho Việt Nam (Cấu trúc thị trường; Hàng hóa trên thị trường; Các thành phần tham gia thị trường; Quản lý, giám sát thị trường; Kiểm soát rủi ro thị trường)

       -  Phân tích tác động và rủi ro của việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ tới tăng trưởng kinh tế.

Thời hạn nhận bài: Ngày 10/12/2017.

Bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trong kỷ yếu khoa học có số ISBN.

Thông tin gửi bài và mọi chi tiết vui lòng liên hệ. Ms. Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phòng Khoa học – Hợp tác, Học viện Chính sách và Phát triển. Điện thoại: 01685834075. Email: minhhanh@apd.edu.vn

Thông tin chi tiết : Tải tại đây