NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tổng hợp các thư mời viết bài tham gia hội thảo (13/4/2016)
 | Lượt xem: 678

Thư mời viết bài dự hội thảo khoa học “ Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP” do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM và Trường Đại học Nha Trang phối hợp hội thảo. Hạn nhận bài: 30/6/2016 Chi tiết xem tại: https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1790

  1. Thư mời viết bài dự hội thảo khoa học “ Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP” do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM và Trường Đại học Nha Trang phối hợp hội thảo. Hạn nhận bài: 30/6/2016

Chi tiết xem tại: https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1790

2. Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học “Doanh nghiệp Việt Nam trong TPP” cho Giảng viên trẻ (không quá 40 tuổi) các trường đại học khối Kinh tế và Quản trị Kinh doanh do Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh phối hợp các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh tổ chức. Thời gian nhận bài: 01/9 đến 20/9/2016

Chi tiết xem tại: https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1789

3. Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Động lực phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2035” do Khoa Kế hoạch và Phát triển phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Thời gian nhận bài: Trước ngày 15/06/2016

Chi tiết xem tại: https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1783

4. Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới” do Viện Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại, cùng sự bảo trợ thông tin của Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo . Thời gian nhận bài: Trước ngày 24/05/2016

Chi tiết xem tại: https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1813

5. Bộ môn Toán - Học viện Ngân hàng trân trọng gửi THƯ MỜI VIẾT BÀI KỶ YẾU KHOA HỌC . Các bài viết sẽ được biên tập và đăng kỷ yếu khoa học có giấy phép xuất bản. Hạn nhận bài: 25/5/2016 Chi tiết xem tại đây