NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tổng hợp nhu cầu về các hoạt động xúc tiền đầu tư năm 2019
 | Lượt xem: 1869

Cục đầu tư nước ngoài đang tổng hợp nhu cầu kinh phí để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 (Chương trình XTĐT của bộ năm 2019) và Chương trình xúc tiến đầu tư Quốc gia năm 2019.

Mọi đề xuất các hoạt động xúc tiến đầu tư xin gửi về Phòng Khoa học - Hợp tác trước ngày 6/7/2018 để Phòng tổng hợp, báo cáo.

Chi tiết : Tải tại đây