null Ban Chủ Nhiệm Đề tài khoa học cấp Quốc gia “Cơ sở khoa học và giải pháp chính sách đột phá phát triển kinh tế biển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam”, Mã số KC.09.26/16-20 họp đánh giá công tác triển khai hoạt động năm 2018-2019

Chiều 17-9, Ban Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển - tổ chức chủ trì nhiệm vụ Khoa học cấp Quốc gia KC.09 có buổi làm việc với Ban chủ nhiệm  “Cơ sở khoa học và giải pháp chính sách đột phá phát triển kinh tế biển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam”,  Mã số KC.09.26/16-20.

Dự phiên họp, Đại diện Tổ chức chủ trì có Ban giám đốc Học viện, đại diện phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác, Phòng Kế hoạch tài chính. Về phía Ban chủ nhiệm có các thành viên: TS. Hoàng Ngọc Phong- chủ nhiệm đề tài; TS. Nguyễn Công Mỹ, thư kí khoa học đề tài, ThS. Bùi Thị Thanh Hoa - thư kí hành chính đề tài;

Mở đầu buổi làm việc, Ban Chủ nhiệm báo cáo quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện, cụ thể:

  • - Về chuyên môn của đề tài: Ban chủ nhiệm đã triển khai đúng tiến độ các nội dung cũng như hoàn thành 10 hợp đồng thuê khoán chuyên môn với các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia cao cấp, các thành viên chính tham gia đề tài.
  • - Đề tài đã tổ chức 04 đoàn khảo sát tại các tỉnh ven biển phía Nam, vùng KTTĐ phía Bắc, vùng KTTĐ miền Trung, Phía Nam và Đồng bằng sông cửu long.
  • - Đề tài tổ chức 01 Hội thảo khoa học tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Thực trạng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm ven biển Việt Nam từ những năm đổi mới đến nay – vận dụng thí điểm tại vùng KTTĐ phía Nam”
  • - Đề tài đã tổ chức 05 Tọa đàm khoa học và 04 tọa đàm khảo sát.
  • - Đề tài đã công bố 3 bài báo trên Tạp chí kinh tế và Dự báo cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tạp chí có uy tín trong nước; 01 bài báo quốc tế

Hoạt động dự kiến cuối năm 2019:

  • - Tổ chức 01 Hội thảo tại Học viện Chính sách và Phát triển.
  • - Soạn thảo, biên tập xuất bản sách chuyên khảo của Đề tài.

Tiếp đó, các thành viên Ban Chủ nhiệm chương trình tập trung đánh giá, cho ý kiến về kết quả nghiên cứu bước đầu của đề tài, đồng thời đề xuất những vấn đề đáng quan tâm trong thực hiện các đề tài thời gian tới. 

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, tổ chức chủ trì nhiệm vụ đã biểu dương sự cố gắng của Ban chủ nhiệm đề tài, mặc dù trong thời gian ngăn, nhưng chủ nhiệm đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, hình thành được những nội dung quan trọng của đề tài.

TS. Hoàng Ngọc Phong cũng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến góp ý tại phiên họp để rà soát lại kết quả, tiếp tục thực hiện việc nghiên cứu bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ.

Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp.