null Thông báo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH năm học 2018-2019

Nhằm tổng kết đẩy mạnh phong trào NCKH và nâng cao chất lượng NCKH trong thời gian tới, Học viện chính sách và phát triển tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH năm học 2018-2019:

- Thời gian :13h30, thứ hai ngày 28/11/2019

- Địa điểm: Hội trường 702

Chi tiết tải : Tại đây