null Hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế biển bền vững và chính sách đột phá phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và những vấn đề rút ra cho Việt Nam”

Trong khuôn khổ Đề tài KH&CN cấp quốc gia “Cơ sở khoa học và giải pháp chính sách đột phá phát triển kinh tế biển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam” mã số: KC.09.26/16-20 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, mã số KC.09/16-20 do Học viện Chính sách và phát triển chủ trì thực hiện, Ban Chủ nhiệm đề tài và Cơ quan chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế biển bền vững và chính sách đột phá phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và những vấn đề rút ra cho Việt Nam”.

Thời gian:   Từ 8:00 - 12:00, Thứ Ba, ngày 05 tháng 11 năm 2019

Địa điểm:    Hội trường tầng 7, Học viện Chính sách và Phát triển, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chi tiết vui lòng : Tải tại đây