null Seminar "Forecasting and simulations of economic policies for Vietnam economy with a simple macro-econometric model"

Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời Ông/Bà đến tham dự Seminar "Forecasting and simulations of economic policies for Vietnam economy with a simple macro-econometric model".

Thời gian: 09h00 - 12h00, Thứ Ba, ngày 19/11/2019

Địa điểm: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đề xác nhận tham dự vui lòng liên hệ: chuyên viên Nguyễn Thị Minh Hạnh, phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác qua Email: minhhanh@apd.edu.vn hoặc SĐT: 0981863488.