null Thông báo v/v góp ý bổ sung để hoàn thiện Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện

Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc và góp ý của 1 số LĐ các đơn vị, phòng QLKHHT đã tiếp thu, bổ sung hoàn thiện Quy định về QLHĐKHCN của Học viện CS&PT. 
Để Quy định sớm được ban hành, phòng QLKHHT đề nghị cán bộ - giảng viên trong HV cho ý kiến góp ý bổ sung đề phòng hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Thời hạn kết thúc góp ý: 17g ngày 03/01/2020. Sau thời hạn trên phòng QLKHHT sẽ hoàn thiện và trình Ban Giám đốc Học viện ký ban hành. 
Phòng QLKHHT rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô.
Xin cảm ơn!
 
Chi tiết: TẠI ĐÂY
 
 
 
Attachments area