null Thông báo v/v đăng ký tham dự lớp Hướng dẫn viết và công bố bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế

content:

Nhằm hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung tâm, Viện nghiên cứu tiếp cận với cách viết và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức khóa học hướng dẫn viết và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế.

Để đăng ký tham dự vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác qua địa chỉ email: khht@apd.edu.vn hoặc SĐT: 0964 088 044.

*Lưu ý: Chi phí tham dự khóa học do học viên tự chi trả.

Chi tiết: TẠI ĐÂY