Đề tài cấp Bộ

Học viện chính sách và phát triển
Ngày 30 tháng 09 năm 2014 tại Học Viện Chính Sách Phát Triển, Nhóm nghiên cứu Khoa Tài Chính Tiền Tệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề tài nghiên cứu “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam” Tham gia buổi nghiệm thu có PGS. TS Đào Văn Hùng (chủ trì), TS. Nguyễn Thạc Hoát (...
Học viện chính sách và phát triển
Ngày 24 tháng 09 năm 2014 tại Học Viện Chính Sách Phát Triển, Khoa Tài Chính Tiền Tệ đã tổ chức Hội thảo NCKH  “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam” của Nhóm nghiên cứu Khoa TCTT do TS Nguyễn Trọng Nghĩa làm chủ nhiệm. Tham gia buổi hội thảo có các trưởng, phó Khoa...
Học viện chính sách và phát triển
Ngày 21 tháng 11 năm 2012 tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Học viện Chính sách và phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề án “ Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam” Tham gia buổi nghiệm thu có PGS, TS. Đào Văn Hùng- Giám đốc Học viện- Chủ nhiệm Đề án và...
Học viện chính sách và phát triển
Ngày 12/11/2012, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề án “ Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đối với một số chính sách phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đã được cấp có thẩm quyền ban hành”. Đề án do PGS.TS Đào Văn Hùng làm Chủ nhiệm. Hội đồng...