Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học khoa kế hoạch phát triển

Ngày đăng 14/10/2016 | 10:50 AM  | View count: 180
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Các giảng viên của Khoa triển khai nhiều công trình nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các đề tài, dự án sau đây:  

KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN