Thành tích NCKH & HT Thành tích NCKH & HT

Nghiên cứu khoa học

Ngày đăng 13/02/2019 | 10:28 AM  | Lượt xem: 412
  Cán bộ và sinh viên trong khoa đã thực hiện nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và đạt các kết quả tốt. Một số kết quả...

Nghiên cứu khoa học khoa quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 14/10/2016 | 11:02 AM  | Lượt xem: 1424
Thông tin đang được cập nhật.