null Tọa đàm: Kinh tế tuần hoàn, xu thế và ứng dụng

content:

Nhằm bổ trợ kiến thức được truyền đạt trên giảng đường, ngày 13/9/2022 tại Học viện Chính sách và Phát triển, khoa Quản trị kinh doanh đã kết nối với Quỹ ICM tại Việt Nam và Châu Á tổ chức buổi tọa đàm xoay quanh nội dung kinh tế tuần hoàn, với mong muốn cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế, mới mẻ nhất.

Năm nội dung chính buổi tọa đàm đem đến cho khách mời bao gồm:

1. Khái niệm về kinh tế tuần hoàn

      2. Nguyên tắc, nội hàm của kinh tế tuần hoàn

      3. Lợi ích kinh tế tuần hoàn

      4. Các quan điểm về kinh tế tuần hoàn

      5. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế tuần hoàn

           Trong bối cảnh hiện nay, việc chuyển đổi từ kinh tế thẳng sang kinh tế tuần hoàn là thiết yếu đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, không ngoại trừ Việt Nam. Những lý do cơ bản bắt buộc diễn ra sự chuyển đổi này bao gồm:

- Sự gia tăng nhu cầu về nguyên liệu thô, trong khi nguồn nguyên liệu này ngày càng cạn kiệt, đặc biệt đối với nguồn tài nguyên khoáng sản, nguồn tài nguyên không thể tái tạo được;

- Sự phụ thuộc vào các nước khác, đặc biệt các quốc gia phụ thuộc nước khác về nguyên liệu thô. Sự phụ thuộc này dẫn đến căng thẳng về chính trị toàn cầu;

- Tác động đến sự biến đổi khí hậu (rác thải các khí nhà kính, đặc biệt là CO2) làm gia tăng quá trình biến đổi khí hậu cực đoan, gây nên các hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Sự chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn với mục tiêu sử dụng năng lượng bền vững sẽ làm giảm quá trình biến đổi khí hậu;

- Tạo ra các cơ hội kinh tế, đặc biệt đối với doanh nghiệp và khoa học trong lĩnh vực việc đổi mới, thiết kế, tái chế và sáng tạo.

Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến khan hiếm nguyên liệu, sử dụng năng lượng bền vững, hạn chế rác thải tối đa trong từng công đoạn của vòng đời sản phẩm, tái sử dụng nguyên vật liệu có sẵn, … đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về nguồn nhân lực khoa học có trình độ, tăng tính cạnh tranh cho nền kinh tế.

Buổi tọa đàm là cơ hội tốt giúp sinh viên bổ sung kiến thức hữu ích, cùng cách tiếp cận sinh động của diễn giả đã tạo sự thu hút và quan tâm của đông đảo sinh viên và khách mời tham dự.

Nguồn: TTCNTT, TV&TT