null TỌA ĐÀM 'THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỚI CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP"

content:

        Ngày 06/10/2022, khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức thành công tọa đàm khoa học "Thúc đẩy hợp tác giữa các trường Đại học với các tổ chức, doanh nghiệp" nhằm mục đích tôn vinh các doanh nghiệp đã, đang và sẽ cống hiến, hợp tác, hỗ trợ cho sự phát triển của Học viện. Chương trình tọa đàm tạo tiền đề cho sự thúc đẩy hợp tác rộng rãi giữa các tổ chức, doanh nghiệp và Khoa Quản trị kinh doanh nhằm xác định tầm quan trọng và sự cần thiết phải có những hợp tác sâu rộng giữa trường đại học với các tổ chức, doanh nghiệp trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong các trường đại học tại Việt Nam hiện nay.

       Buổi tọa đàm khoa học do Khoa QTKD tổ chức đã thành công thu hút sự chú ý của giảng viên, sinh viên Học viện với sự góp mặt của nhiều vị diễn giả có tiếng với chuyên môn kinh doanh cao.

      Tại đây, diễn giả cùng giảng viên và các bạn sinh viên đã có được những tiếng nói chung, cùng tham luận về các vấn để hợp tác sinh viên - tổ chức, doanh nghiệp, từ đó tạo điều kiện, môi trường cho sinh viên tiếp cận các kiến thức, kỹ năng thực tế bên ngoài môi trường thực chiến tại các doanh nghiệp. Đồng thời, Tọa đàm cũng khẳng định vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp và ĐMST.

 

Thông tin chi tiết về khách mời, chương trình tọa đàm khoa học: 

 https://ldp.page/633a60f5298bb40020f560af