null NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM HỌC 2022-2023

content:

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, theo Kế hoạch tổ chức và theo Quyết định của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện đã tiến hành tổ chức nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở  năm học 2022-2023.

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học gồm có Hội đồng nghiệm thu, các Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu, TS. Vũ Thị Minh Luận – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh và các giảng viên quan tâm tới các đề tài.

Danh sách 02 đề tài nghiên cứu khoa học của của cán bộ, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh thực hiện báo cáo nghiệm thu năm học 2022-2023 gồm có:

1. Đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua sản phẩm tái chế của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội – Cơ hội phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn”- TS. Nguyễn Thị Phương Anh – Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh là Chủ nhiệm đề tài.

2. Đề tài “Giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” – TS. Đàm Thị Hiền – Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh là Chủ nhiệm đề tài

Tại buổi nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung nghiên cứu và nhận được các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng và trả lời các câu hỏi do các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu. Sau một buổi làm việc tích cực, công tâm và đánh giá khách quan, các Hội đồng đã nghiệm thu thành công 02 đề tài. Với từng đề tài là những hoạt động chuyên môn của từng lĩnh vực mang lại những hữu ích cho từng công việc phục vụ, giảng dạy trong Học viện nói chung và trong Khoa Quản trị kinh doanh nói riêng. Trên cơ sở những ý kiến nhận xét và góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài sẽ chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo NCKH nộp lưu chiểu, hoàn tất công tác nghiệm thu.

 Dưới đây là một số hình ảnh của các đề tài nghiệm thu: