Thành tích NCKH & HT Thành tích NCKH & HT

Nghiên cứu khoa học
Ngày đăng 13/02/2019 | 10:28 AM  | Lượt xem: 396

 

Cán bộ và sinh viên trong khoa đã thực hiện nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và đạt các kết quả tốt. Một số kết quả tiêu biểu của cán bộ giảng viên trong khoa như sau:

+ Giải Ba NCKH toàn quốc 2016;

+ Giải khuyến khích năm 2017, 2018: Olympic Kinh tế lượng ứng dụng;

+ Giải Nhất NCKH sinh viên cấp Học viện 2015;

+ Giải ba Olympic toán học học sinh sinh viên toàn quốc tổ chức tại Quảng Bình năm 2017.

+ Giải nhất cuộc thi khởi nghiệp tại ĐH Nội vụ 2018

Giải nhất cuộc thi khởi nghiệp

+ Giải nhất cuộc thi Nữ sinh khởi nghiệp tại Học viện Phụ nữ

+ Giải nhất cuộc thi khởi nghiệp tại ĐH Quốc Gia HN