Nghien cuu khoa hoc Nghien cuu khoa hoc

Hội thảo tham vấn chuẩn đầu ra tiếng Anh

Ngày đăng 31/01/2018 | 15:48 PM  | Lượt xem: 1076
  Tải tại đây  

Đề án nâng cao chất lượng giảng và học tiếng Anh

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:46 PM  | Lượt xem: 1015
Tải tại đây

Đề án CNTT 2015

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:42 PM  | Lượt xem: 1030
Tải tại đây

Đề án xây dựng lộ trình chuẩn đầu ra tiếng Anh

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:38 PM  | Lượt xem: 999
Tải tại đây

Nghiên cứu khoa học khoa ngoại ngữ

Ngày đăng 14/10/2016 | 12:11 PM  | Lượt xem: 1902
1.       Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện TT Tên đề tài, dự án Cơ quan tài trợ...