NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Mời viết bài tham luận tham gia Diễn đàn khoa học Sinh viên quốc tế 2017

 | View count: 266
Diễn đàn Khoa học Sinh viên quốc tế năm 2017 với chủ đề "Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng thành phố thông minh" do Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học...

Thông báo tài trợ Nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV năm 2017

 | View count: 411
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2017 Phạm vi tài trợ: Triết học, đạo đức...

Hội thảo khoa học Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Phát triển Chương trình đào tạo đại học

 | View count: 577
   Trước bối cảnh về sự cần thiết phải điều chỉnh, cập nhật các chương trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng được yêu cầu theo quy định của Khung trình độ quốc gia Việt Nam, Hội thảo...

Thư mời viết bài Hội thảo

 | View count: 730
Viện Chiến lược ngân hàng gửi Thư mời viết bài Hội thảo khoa học " Công nghệ số thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam" với 3 phiên thảo luận sẽ tập trung chính những vấn đề như sau: - Phiên...

KỲ HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

 | View count: 1327
                  Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2013-2015, bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp...

Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016

 | View count: 1680
Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016

Tổng hợp các thư mời viết bài hội thảo (5/9/2016)

 | View count: 1645
1. Chủ đề "Phát triển kinh doanh bền vững: Vai trò của nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo". Hạn nhận bài lần 1: 15/9/2016, hạn nhận bài lần 2: 25/9/2016.Chi tiết xem tại đây: ...

Tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của Giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2015-2016

 | View count: 1460
Trên cơ sở báo cáo của các Khoa, Bộ môn và các cá nhân trong Học viện, Phòng Khoa học và Hợp tác đã hoàn thành việc tính giờ NCKH của các cán bộ, giảng viên. Nay xin gửi tới các phòng ban có liên...

Bảng tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học

 | View count: 1532
Xem tại đây

Tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của Giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2015-2016

 | View count: 961
- Căn cứ Quyết định 514/QĐ-HVCSPT ngày 19/10/2015 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển Quy định về quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển; - Căn cứ báo...

Tổng hợp các thư mời viết bài hội thảo

 | View count: 617
1. Chủ đề " Phát triển kinh doanh bền vững trong bối cảnh hội nhập" với các nội dung: Các mô hình kinh doanh bền vững; Kinh nghiệm quốc tế, trong nước và bài học đối với phát triển kinh doanh bền...

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2017

 | View count: 423
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện Chính sách và Phát triển

Thư mời viết hội thảo khoa học "Những vấn đề kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

 | View count: 338
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài hội thảo khoa học "Những vấn đề kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" Thời hạn...

Giấy mời tham gia Hội thảo đối thoại chính sách "Đổi mới thể chế trong tổ chức và cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam"

 | View count: 327
Trong khuôn khổ Đề án "Nghiên cứu cải cách thể chế kinh tế Việt nam giai đoạn 2014-2020, tâm nhìn đến 2035" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Trung tâm Thông...

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2015-2016

 | View count: 376
Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-HVCSPT ngày 30/09/2014 của giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên trong năm học 2015-2016, sáng ngày 29/04/2016, Học viện...

Tổng hợp các thư mời viết bài tham gia hội thảo (13/4/2016)

 | View count: 324
Thư mời viết bài dự hội thảo khoa học “ Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP” do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế -...

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2016

 | View count: 345
Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn, các Phòng chức năng/Trung tâm   

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô đối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam"

 | View count: 362
Xin vui lòng xem thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô đối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam"  trong các tệp đính kèm. Đề dẫn Thư mời