NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông báo vê việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Bắc trong kế hoạch năm 2016

 | Lượt xem: 327
Thực hiện Quyết định số 1405/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/04/2015 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền...

Kế hoạch nghiệm thu, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015-2016

 | Lượt xem: 325
Kính gửi: Các Khoa quản lý Sinh viên   Căn cứ vào Kế hoạch số 258/KH-HVCSPT ngày 30/9/2015 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm...

Công bố Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ

 | Lượt xem: 303
Để đưa Việt Nam trở thành một nước thu nhập trung bình cao trong 20 năm nữa, Việt Nam cần xây dựng khu vực tư nhân có khả năng cạnh tranh, khuyến khích sáng tạo và tận dụng các cơ hội thương mại...

Kỳ họp Hội đồng khoa học và đào tạo thường niên

 | Lượt xem: 331
Ngày 8/1/2016, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức kỳ họp Hội Đồng Khoa học và Đào tạo thường niên do PGS, TS. Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện làm Chủ trì. Buổi hội thảo có sự tham gia của...

Nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở khoa Kinh tế Đối ngoại

 | Lượt xem: 168
Ngày 28 tháng 12 năm 2015, tại Học viện Chính sách và Phát triển, Khoa Kinh tế Đối ngoại đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở: “Giải pháp hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo...

Phương pháp tìm kiếm tài liệu tham khảo khoa học

 | Lượt xem: 249
Mở đầu Trong nghiên cứu khoa học, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của công tác nghiên cứu tài liệu. Tuy nhiên, vì nhiều lí do, lâu nay ở Việt Nam mảng này dường như chưa được quan tâm và đầu...

Nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở khoa Quy hoạch phát triển

 | Lượt xem: 116
Ngày 24 tháng 12 năm 2015, Khoa Quy hoạch phát triển đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở: “Nghiên cứu các nội dung về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu phục vụ công tác giảng...

THÔNG BÁO CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp thành phố năm 2016

 | Lượt xem: 118
Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ; Thực hiện Quyết định số 6675/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội về phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố để thực hiện...

Thư mời viết bài dự Hội thảo quốc tế " Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức "

 | Lượt xem: 120
Thư mời viết bài dự Hội thảo quốc tế " Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức " Vui lòng xem tệp đính kèm   Nguồn: Phòng KH-HT

Hội thảo “chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch phát triển và những định hướng trong tương lai”

 | Lượt xem: 125
Sáng chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2015, khoa Quy hoạch phát triển tiến hành tổ chức Hội thảo “Chương trình đào tạo chuyên ngành Quy hoạch phát triển và những định hướng trong tương lai”. Tới dự và...

Thẩm định và nghiệm thu chương trình tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh giao tiếp kinh doanh do Khoa Ngoại ngữ biên soạn

 | Lượt xem: 128
Hội đồng thẩm định và nghiệm thu các sản phẩm chương trình tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh trong giao tiếp kinh doanh do Khoa Ngoại ngữ biên soạn.

Đề án ứng dụng CNTT trong biên soạn tài liệu và quản lý việc tự học các học phần tiếng Anh tổng quát của sinh viên tại Học viện

 | Lượt xem: 121
Hội đồng thẩm định và nghiệm thu đề án ứng dụng CNTT trong biên soạn tài liệu và quản lý việc tự học các học phần tiếng Anh tổng quát của sinh viên tại Học viện do Khoa Ngoại ngữ thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu đề án " Nghiên cứu về những thách thức, thuận lợi trong thu hút đầu tư nước ngoài và sự chuẩn bị của Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015 "

 | Lượt xem: 120
Ngày 1/12/2015 tại Học viện Chính sách và phát triển, Hội đồng được thành lập theo quyêt định 690/QĐ-HVCSPT đã tổ chức nghiệm thu đề án " Nghiên cứu về những thách thức, thuận lợi trong thu hút đầu...

Hội đồng thầm định " Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế " của Học viện Chính sách và phát triển

 | Lượt xem: 124
Sáng ngày 28/11/2015 tại Học viện Chính sách và phát triển, Hội đồng được thành lập theo quyết định 496/QĐ-HVCSPT đã tổ chức thẩm định " Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kinh tế quốc...

Hội thảo khoa học “Thuận lợi và thách thức trong thu hút đầu tư nước ngoài của một số ngành của Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN” được tổ chức tại Hội trường Bộ Kế Hoạch và đầu tư

 | Lượt xem: 185
Thực hiện Quyết định số 855/QĐ-BKHĐT ngày 19/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nhóm nghiên cứu của Học viện Chính sách và Phát triển đã phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài...

Quy định về quản lí hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế tại Học viện Chính sách và phát triển

 | Lượt xem: 117
Quy định về quản lí hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và phát triển. Quy định về quản lí hoạt động hợp tác quốc tế tại Học viện Chính sách và phát triển

Dự thảo quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại học viện chính sách và phát triển

 | Lượt xem: 118
Dự thảo quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (Download tại đây)  Dự thảo quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế (Download tại đây) 

Khoa Tài Chính Tiền Tệ tổ chức Hội thảo NCKH: “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam”

 | Lượt xem: 240
Ngày 24 tháng 09 năm 2014 tại Học Viện Chính Sách Phát Triển, Khoa Tài Chính Tiền Tệ đã tổ chức Hội thảo NCKH  “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam” của Nhóm nghiên cứu...

Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2015

 | Lượt xem: 127
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2015. Thời hạn nhận hồ sơ đánh giá xét chọn đợt này là...

Thông báo tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn các chương trình tài trợ, hỗ trợ năm 2015 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

 | Lượt xem: 118
Thông báo tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn các chương trình tài trợ, hỗ trợ năm 2015 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Theo kế hoạch công tác năm 2015, Quỹ Phát triển khoa...