NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Kế hoạch nghiệm thu, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015-2016

Kính gửi: Các Khoa quản lý Sinh viên   Căn cứ vào Kế hoạch số 258/KH-HVCSPT ngày 30/9/2015 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015 – 2016 và Quyết định số 487/QĐ-HVCSPT ngày 08/10/2015 của Giám đốc Học viện về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015-2016;;

Công bố Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ

Để đưa Việt Nam trở thành một nước thu nhập trung bình cao trong 20 năm nữa, Việt Nam cần xây dựng khu vực tư nhân có khả năng cạnh tranh, khuyến khích sáng tạo và tận dụng các cơ hội thương mại mới mở ra. Đây là những khuyến nghị của báo cáo “Việt Nam 2035” do Ngân hàng Thế giới và các cơ quan Chính phủ của Việt Nam đồng thực hiện.;

Kỳ họp Hội đồng khoa học và đào tạo thường niên

Ngày 8/1/2016, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức kỳ họp Hội Đồng Khoa học và Đào tạo thường niên do PGS, TS. Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện làm Chủ trì. Buổi hội thảo có sự tham gia của Ông Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng thường trực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Phạm Mạnh Cường, nguyên Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Bùi Tất Thắng, Viện trưởng, Viện Chiến lược phát triển; cùng các thành viên trong Hội Đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện.;

Nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở khoa Kinh tế Đối ngoại

Ngày 28 tháng 12 năm 2015, tại Học viện Chính sách và Phát triển, Khoa Kinh tế Đối ngoại đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở: “Giải pháp hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế đối ngoại nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế”;

Phương pháp tìm kiếm tài liệu tham khảo khoa học

Mở đầu Trong nghiên cứu khoa học, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của công tác nghiên cứu tài liệu. Tuy nhiên, vì nhiều lí do, lâu nay ở Việt Nam mảng này dường như chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức. Trong rất nhiều lí do có thể liệt kê, vấn đề hàng đầu là kinh phí. Các thư viện nghèo nàn hoặc chậm có sách mới, các tủ sách chuyên ngành hạn chế về số lượng, chi phí mua tài liệu trực tiếp quá cao, không có phương tiện thanh toán, v.v.;

Nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở khoa Quy hoạch phát triển

Ngày 24 tháng 12 năm 2015, Khoa Quy hoạch phát triển đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở: “Nghiên cứu các nội dung về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu phục vụ công tác giảng dạy tại Học viện chính sách và phát triển”.;

THÔNG BÁO CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp thành phố năm 2016

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ; Thực hiện Quyết định số 6675/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội về phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố để thực hiện tuyển chọn trong kế hoạch năm 2016. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đăng tải danh mục các đề tài, dự án KH&CN cấp thành phố năm 2016 để các tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn.   Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, các văn bản pháp quy có liên quan khác, xin liên hệ:   Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội;

Thư mời viết bài dự Hội thảo quốc tế " Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức "

Thư mời viết bài dự Hội thảo quốc tế " Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức " Vui lòng xem tệp đính kèm   Nguồn: Phòng KH-HT;

Hội thảo “chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch phát triển và những định hướng trong tương lai”

Sáng chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2015, khoa Quy hoạch phát triển tiến hành tổ chức Hội thảo “Chương trình đào tạo chuyên ngành Quy hoạch phát triển và những định hướng trong tương lai”. Tới dự và chủ trì buổi hội thảo có PGS,TS Đào Văn Hùng (Giám đốc Học viện), lãnh đạo phòng Quản lý Đào tạo (TS Nguyễn Thế Hùng – Trưởng phòng và ThS Nguyễn Thị Đông – Phó Trưởng phòng) cùng các giảng viên và sinh viên, cựu sinh viên khoa Quy hoạch phát triển.;

Thẩm định và nghiệm thu chương trình tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh giao tiếp kinh doanh do Khoa Ngoại ngữ biên soạn

Hội đồng thẩm định và nghiệm thu các sản phẩm chương trình tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh trong giao tiếp kinh doanh do Khoa Ngoại ngữ biên soạn.;

Đề án ứng dụng CNTT trong biên soạn tài liệu và quản lý việc tự học các học phần tiếng Anh tổng quát của sinh viên tại Học viện

Hội đồng thẩm định và nghiệm thu đề án ứng dụng CNTT trong biên soạn tài liệu và quản lý việc tự học các học phần tiếng Anh tổng quát của sinh viên tại Học viện do Khoa Ngoại ngữ thực hiện.;

Hội đồng nghiệm thu đề án " Nghiên cứu về những thách thức, thuận lợi trong thu hút đầu tư nước ngoài và sự chuẩn bị của Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015 "

Ngày 1/12/2015 tại Học viện Chính sách và phát triển, Hội đồng được thành lập theo quyêt định 690/QĐ-HVCSPT đã tổ chức nghiệm thu đề án " Nghiên cứu về những thách thức, thuận lợi trong thu hút đầu tư nước ngoài và sự chuẩn bị của Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015 ".Hội đồng nghiệm thu có sự góp mặt của PGS,TS.Từ Thúy Anh-Trưởng khoa KTQT Đại học Ngoại thương-Chủ tịch Hội đồng, TS.Lương Văn Khôi-Trưởng ban KTTG,Trung tâm TTDBKTXHQG-Phản biện 1, TS.Nguyễn Thanh Bình-Phó trưởng khoa CSC,HVCSPT-Phản biện 2, TS.Trần Thị Ngọc Quyên-BM đầu tư và chuyển giao công nghệ;

Hội đồng thầm định " Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế " của Học viện Chính sách và phát triển

Sáng ngày 28/11/2015 tại Học viện Chính sách và phát triển, Hội đồng được thành lập theo quyết định 496/QĐ-HVCSPT đã tổ chức thẩm định " Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế". Hội đồng thẩm định có sự góp mặt của PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương - Chủ tịch hội đồng, GS,TS. Đỗ Đức Bình-Phản biện 1, PGS, TS Từ Thúy Anh- Trưởng khoa Kính tế quốc tế, trường Đại học Ngoại thương- Phản biện 2, TS.;

Hội thảo khoa học “Thuận lợi và thách thức trong thu hút đầu tư nước ngoài của một số ngành của Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN” được tổ chức tại Hội trường Bộ Kế Hoạch và đầu tư

Thực hiện Quyết định số 855/QĐ-BKHĐT ngày 19/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nhóm nghiên cứu của Học viện Chính sách và Phát triển đã phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài thực hiện Đề án “Nghiên cứu về những thách thức, thuận lợi trong thu hút đầu tư nước ngoài và sự chuẩn bị của Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015”.;

Quy định về quản lí hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế tại Học viện Chính sách và phát triển

Quy định về quản lí hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và phát triển. Quy định về quản lí hoạt động hợp tác quốc tế tại Học viện Chính sách và phát triển;

Dự thảo quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại học viện chính sách và phát triển

Dự thảo quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (Download tại đây)  Dự thảo quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế (Download tại đây) ;

Khoa Tài Chính Tiền Tệ tổ chức Hội thảo NCKH: “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam”

Ngày 24 tháng 09 năm 2014 tại Học Viện Chính Sách Phát Triển, Khoa Tài Chính Tiền Tệ đã tổ chức Hội thảo NCKH  “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam” của Nhóm nghiên cứu Khoa TCTT do TS Nguyễn Trọng Nghĩa làm chủ nhiệm. Tham gia buổi hội thảo có các trưởng, phó Khoa của Học viện Chính sách phát triển, Khoa Tài chính tiền tệ, khách mời cùng một số cán bộ giảng viên quan tâm.;

Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2015

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2015. Thời hạn nhận hồ sơ đánh giá xét chọn đợt này là trước 17h00 ngày 30/10/2015, các hồ sơ nhận được sau thời hạn này sẽ xét chọn vào đợt sau. I. Mục tiêu tài trợ: - Tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam.;

Thông báo tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn các chương trình tài trợ, hỗ trợ năm 2015 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Thông báo tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn các chương trình tài trợ, hỗ trợ năm 2015 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Theo kế hoạch công tác năm 2015, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn và giới thiệu về các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ. Tại các Hội nghị này, Quỹ sẽ đưa ra những hướng dẫn cụ thể về cách thức đăng ký hồ sơ các chương trình tài trợ, hỗ trợ, các điểm mới so với quy định cũ, cũng như giải đáp những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.;

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học của Học viện Chính sách và phát triển năm học 2014-2015

Chiều ngày 24/6/2015 tại giảng đường 405- Học viện Chính sách và Phát triển , Phòng Khoa học và Hợp tác đã phối hợp với các khoa và các phòng ban có liên quan tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp học viện lần thứ III . Tham gia hội nghị có PGS.TS Đào Văn Hùng- giám đốc Học viện; lãnh đạo các khoa, các phòng ban cùng một số giảng viên, cán bộ và sinh viên của các khoa.;