NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học của Học viện Chính sách và phát triển năm học 2014-2015

Chiều ngày 24/6/2015 tại giảng đường 405- Học viện Chính sách và Phát triển , Phòng Khoa học và Hợp tác đã phối hợp với các khoa và các phòng ban có liên quan tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp học viện lần thứ III . Tham gia hội nghị có PGS.TS Đào Văn Hùng- giám đốc Học viện; lãnh đạo các khoa, các phòng ban cùng một số giảng viên, cán bộ và sinh viên của các khoa.;

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tăng cường thu hút vốn ODA gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và vùng lãnh thổ”

Ngày 05/03 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng được thành lập theo quyết định số 232B/QĐ-BKHĐT đã tổ chức  nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tăng cường thu hút vốn ODA gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và vùng lãnh thổ”. Hội đồng nghiệm thu có sự góp mặt của TS. Tống Quốc Đạt, Chủ tịch Hội đồng; PGS, TS. Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Chủ nhiệm đề tài; các thành viên Hội đồng theo Quyết định; các thành viên tham gia đề tài; cùng đông đảo cán bộ giảng viên Học viện quan tâm tới đề tài. ;

Mẫu phiếu đăng kí, thuyết minh đề tài cấp cơ sở và cấp Bộ

Mẫu phiếu thuyết minh đề tài cấp cơ sở ( Download tại đây ) Mẫu phiếu đăng kí đề tài cấp Bộ ( Download tại đây )  Mẫu phiếu thuyết minh đề tài cấp Bộ. (Download tại đây);

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VỚI CHỦ ĐỀ “HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) VIỆT NAM – HÀN QUỐC: TÁC ĐỘNG TỚI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SONG PHƯƠNG”

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) kết thúc đàm phán vào tháng 12/2014 và chính thức được đại diện Chính phủ hai nước ký kết vào ngày 05/05/2015, hiệp định FTA này được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều cơ hội cho hai quốc gia về thương mại và đầu tư.;

Tọa đàm Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa, khoa Tài chính – Tiền tệ năm học 2014 – 2015

Ngày 08/05/2015 vừa qua, theo chủ trương của Giám đốc Học viện, khoa Tài chính – Tiền tệ đã tổ chức Tọa đàm nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2014 – 2015 tại Học viện Chính sách và Phát triển. Tới tham dự buổi Tọa đàm có sự góp mặt của Giám đốc Học viện PGS, TS. Đào Văn Hùng, Trưởng khoa Tài chính – Tiền tệ TS. Nguyễn Thạc Hoát, lãnh đạo các đơn vị trong Học viện, các cán bộ giảng viên  khoa Tài chính – Tiền tệ, cán bộ giảng viên quan tâm cùng đông đảo sự tham gia của các em sinh viên học tập tại Học viện Chính sách và Phát triển.;

Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Tọa đàm “Định hướng nghiên cứu khoa học của thành phố Hà Nội năm 2015-2016”

Sáng ngày 09/04,  Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức buổi tọa đàm trao đổi về “Định hướng nghiên cứu khoa học của thành phố Hà Nội năm 2015-2016” với khách mời là TS. Nghiêm Xuân Đạt, chủ nhiệm chương trình KX10 của thành phố Hà Nội. Tham dự buổi Tọa đàm  có Ban lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn, cùng toàn thể cán bộ giảng viên của  Học viện Chính sách và Phát triển (HVCS&PT).;

Tóm tắt thuyết minh đề tài " Giải pháp xây dựng và khai thác lợi thế của Hà Nội trong Vùng Thủ đô giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn 2030 "

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI;

Tóm tắt thuyết minh đề tài " XÚC TIẾN HÌNH THÀNH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ ĐỂ THU HÚT ĐẦU TƯ TỪ CÁC NGÂN HÀNG, CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ QUỸ ĐẦU TƯ LỚN "

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình. Nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) có xu hướng giảm; trong khi đó, các nguồn vốn huy động của chính phủ để đầu tư hạ tầng đang gặp khó khăn do vấn đề nợ công.Theo nghiên cứu “Xác định phạm vi nợ công và trần nợ công an toàn của Việt Nam giai đoạn 2014-2020” của Học viện Chính sách và Phát triển, nợ công của Việt Nam đang ở mức 61,28% GDP. Ngưỡng trần nợ công an toàn cho Việt Nam là 68%-70% GDP. Các nguồn vốn đầu tư gián tiếp sau thời gian bùng nổ trong giai đoạn 2005 – 2007 đã chững lại.;

Tóm tắt thuyết minh đề tài “Tăng cường đóng góp của khoa học công nghệ cho phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam 2016-2020” ; “Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Tên đề tài: “Tăng cường đóng góp của khoa học công nghệ cho phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam 2016-2020” Thành viên nghiên cứu từ Khoa Kế hoạch Phát triển: ThS, NCS. Lê Huy Đoàn- Chủ nhiệm ThS. Bùi Thị Hoàng Mai-Thư ký ThS, NCS. Trần Thị Trúc-Thành viên ThS. Nguyễn Hữu Xuân-Thành viên.   1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu;

Thông báo V/v đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2016 và thư mời tham dự hội thảo

Các file đính kèm : Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Đăk Nông năm 2016.pdf Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Nam Đinh năm 2016.pdf;

Buổi bảo vệ cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ: “ Lồng ghép thu hút ODA vào kế hoạch phát triển kinh tế địa phương” được tổ chức tại Học viện Chính sách và phát triển.

Sáng ngày 13/2/2015, Học viện CS&PT đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở  đề tài NCKH cấp Bộ: “Lồng ghép thu hút ODA vào kế hoạch phát triển kinh tế địa phương” do PGS. TS. Đào Văn Hùng làm chủ nhiệm. Tham gia buổi bảo vệ gồm có các thành viên của Hội đồng nghiệm thu, phòng Khoa học Hợp tác và các giảng viên có quan tâm. TS. Bùi Thúy Vân  - chủ tịch hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu. Thành viên của Hội đồng nghiệm thu ;

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐỔI MỚI MÔ HÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC SNG: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG” Download tại đây   THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC;

HỘI THẢO CỦA KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VỚI CHỦ ĐỀ: TĂNG TRƯỞNG XANH - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Học viện Chính sách và Phát triển và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), sáng ngày 10 tháng 02 năm 2015 tại Học viện Chính sách và Phát triển, Khoa Kế hoạch Phát triển và Phòng Khoa học - Hợp tác của Học viện Chính sách và Phát triển đã phối hợp với các chuyên gia của KOICA tổ chức thành công hội thảo: Tăng trưởng xanh – Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam nhằm chia sẻ những kiến thức về tăng trưởng xanh, đồng thời cũng giới thiệu kinh nghiệm của Hàn Quốc  và đưa ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam;

TỌA ĐÀM KHOA HỌC CỦA KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VỚI CHỦ ĐỀ LIÊN KẾT CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU, CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI–NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CHUỖI DỰ ÁN LIÊN KẾT TOÀN CẦU CỦA HÀN QUỐC (GAS)

Theo kế hoạch học tập và tọa đàm khoa học năm học 2014 – 2015, được sự đồng ý của lãnh đạo Học viện chính sách & phát triển cùng với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), chiều ngày 05 tháng 02 năm 2015 tại Hội trường tầng 8 tòa nhà D25, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hà Nội.;

Thông báo lần 1 mời nộp hồ sơ đăng ký tiểu dự án

Trong khuôn khổ Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp, ngày 10/02/2015, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Thông báo lần 1 mời nộp hồ sơ đăng ký tiểu dự án.;

Thông báo Giấy mời viết hội thảo quốc gia" Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam : vai trò của Trường Đại học và các Tổ chức nghiên cứu"

Nguồn: Trường đại học KTQD;

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH (VICIF 2015) 4-5/6/2015

 Trường Đại học Kinh tế - Luật   phối hợp với Hiệp hội Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFAI) và trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế về tài chính tại Việt Nam (VCIF 2015). Hội thảo nhằm thúc đẩy nghiên cứu và trao đổi các vấn đề tài chính nổi bật trên toàn cầu cũng như tại thị trường tài chính Châu Á và Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.;

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 32 CỦA HIỆP HỘI KINH DOANH PAN-PACIFIC

THÔNG BÁO  VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ MỜI VIẾT BÀI  HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 32  CỦA HIỆP HỘI KINH DOANH PAN-PACIFIC Chủ đề: “Đổi mới trong doanh nghiệp Nhà nước thời đại kỹ thuật số”  ;

Mẫu lý lịch khoa học, đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN           Số:      02  /TB-KHHT  ;

Buổi bảo vệ đề tài cấp cơ sở “Xúc tiến hình thành trung tâm tài chính quốc tế để thu hút đầu tư từ các ngân hàng, công ty tài chính và quỹ đầu tư lớn” được tổ chức tại Học viện

Sáng ngày 24/01/2015, nhóm nghiên cứu đề án “Xúc tiến hình thành trung tâm tài chính quốc tế để thu hút đầu tư từ các ngân hàng, công ty tài chính và quỹ đầu tư lớn” đã có buổi bảo vệ đề tài cấp cơ sở. Tham dự buổi bảo vệ gồm có các thành viên của Hội đồng nghiệm thu; phòng Khoa học và hợp tác, các giảng viên khoa Tài chính tiền tệ cùng các giảng viên có quan tâm. PGS. TS Lưu Đức Hải chủ trì buổi bảo vệ.;