NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hội đồng thầm định " Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế " của Học viện Chính sách và phát triển

 | Lượt xem: 187
Sáng ngày 28/11/2015 tại Học viện Chính sách và phát triển, Hội đồng được thành lập theo quyết định 496/QĐ-HVCSPT đã tổ chức thẩm định " Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kinh tế quốc...

Hội thảo khoa học “Thuận lợi và thách thức trong thu hút đầu tư nước ngoài của một số ngành của Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN” được tổ chức tại Hội trường Bộ Kế Hoạch và đầu tư

 | Lượt xem: 259
Thực hiện Quyết định số 855/QĐ-BKHĐT ngày 19/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nhóm nghiên cứu của Học viện Chính sách và Phát triển đã phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài...

Quy định về quản lí hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế tại Học viện Chính sách và phát triển

 | Lượt xem: 180
Quy định về quản lí hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và phát triển. Quy định về quản lí hoạt động hợp tác quốc tế tại Học viện Chính sách và phát triển

Dự thảo quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại học viện chính sách và phát triển

 | Lượt xem: 173
Dự thảo quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (Download tại đây)  Dự thảo quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế (Download tại đây) 

Khoa Tài Chính Tiền Tệ tổ chức Hội thảo NCKH: “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam”

 | Lượt xem: 462
Ngày 24 tháng 09 năm 2014 tại Học Viện Chính Sách Phát Triển, Khoa Tài Chính Tiền Tệ đã tổ chức Hội thảo NCKH  “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam” của Nhóm nghiên cứu...

Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2015

 | Lượt xem: 186
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2015. Thời hạn nhận hồ sơ đánh giá xét chọn đợt này là...

Thông báo tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn các chương trình tài trợ, hỗ trợ năm 2015 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

 | Lượt xem: 184
Thông báo tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn các chương trình tài trợ, hỗ trợ năm 2015 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Theo kế hoạch công tác năm 2015, Quỹ Phát triển khoa...

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học của Học viện Chính sách và phát triển năm học 2014-2015

 | Lượt xem: 178
Chiều ngày 24/6/2015 tại giảng đường 405- Học viện Chính sách và Phát triển , Phòng Khoa học và Hợp tác đã phối hợp với các khoa và các phòng ban có liên quan tổ chức thành công Hội nghị sinh viên...

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tăng cường thu hút vốn ODA gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và vùng lãnh thổ”

 | Lượt xem: 206
Ngày 05/03 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng được thành lập theo quyết định số 232B/QĐ-BKHĐT đã tổ chức  nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tăng cường thu hút vốn ODA gắn với kế hoạch...

Mẫu phiếu đăng kí, thuyết minh đề tài cấp cơ sở và cấp Bộ

 | Lượt xem: 198
Mẫu phiếu thuyết minh đề tài cấp cơ sở ( Download tại đây ) Mẫu phiếu đăng kí đề tài cấp Bộ ( Download tại đây )  Mẫu phiếu thuyết minh đề tài cấp Bộ. (Download tại đây)

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VỚI CHỦ ĐỀ “HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) VIỆT NAM – HÀN QUỐC: TÁC ĐỘNG TỚI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SONG PHƯƠNG”

 | Lượt xem: 198
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) kết thúc đàm phán vào tháng 12/2014 và chính thức được đại diện Chính phủ hai nước ký kết vào ngày 05/05/2015, hiệp định FTA này được kỳ vọng...

Tọa đàm Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa, khoa Tài chính – Tiền tệ năm học 2014 – 2015

 | Lượt xem: 166
Ngày 08/05/2015 vừa qua, theo chủ trương của Giám đốc Học viện, khoa Tài chính – Tiền tệ đã tổ chức Tọa đàm nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2014 – 2015 tại Học viện Chính sách và Phát...

Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Tọa đàm “Định hướng nghiên cứu khoa học của thành phố Hà Nội năm 2015-2016”

 | Lượt xem: 182
Sáng ngày 09/04,  Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức buổi tọa đàm trao đổi về “Định hướng nghiên cứu khoa học của thành phố Hà Nội năm 2015-2016” với khách mời là TS. Nghiêm Xuân Đạt, chủ...

Tóm tắt thuyết minh đề tài " XÚC TIẾN HÌNH THÀNH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ ĐỂ THU HÚT ĐẦU TƯ TỪ CÁC NGÂN HÀNG, CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ QUỸ ĐẦU TƯ LỚN "

 | Lượt xem: 189
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình. Nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) có xu hướng giảm; trong khi đó, các nguồn vốn huy động của...

Tóm tắt thuyết minh đề tài “Tăng cường đóng góp của khoa học công nghệ cho phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam 2016-2020” ; “Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030”

 | Lượt xem: 189
Tên đề tài: “Tăng cường đóng góp của khoa học công nghệ cho phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam 2016-2020” Thành viên nghiên cứu từ Khoa Kế hoạch Phát triển: ThS, NCS. Lê Huy Đoàn- Chủ nhiệm ThS....

Thông báo V/v đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2016 và thư mời tham dự hội thảo

 | Lượt xem: 162
Các file đính kèm : Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Đăk Nông năm 2016.pdf Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Nam Đinh năm 2016.pdf

Buổi bảo vệ cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ: “ Lồng ghép thu hút ODA vào kế hoạch phát triển kinh tế địa phương” được tổ chức tại Học viện Chính sách và phát triển.

 | Lượt xem: 179
Sáng ngày 13/2/2015, Học viện CS&PT đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở  đề tài NCKH cấp Bộ: “Lồng ghép thu hút ODA vào kế hoạch phát triển kinh tế địa phương” do PGS. TS. Đào Văn Hùng làm chủ nhiệm....

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

 | Lượt xem: 165
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐỔI MỚI MÔ HÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC SNG: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG” Download tại đây   THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI...

HỘI THẢO CỦA KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VỚI CHỦ ĐỀ: TĂNG TRƯỞNG XANH - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

 | Lượt xem: 172
Thực hiện chương trình hợp tác giữa Học viện Chính sách và Phát triển và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), sáng ngày 10 tháng 02 năm 2015 tại Học viện Chính sách và Phát triển, Khoa Kế...