NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Tọa đàm “Định hướng nghiên cứu khoa học của thành phố Hà Nội năm 2015-2016”

 | Lượt xem: 240
Sáng ngày 09/04,  Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức buổi tọa đàm trao đổi về “Định hướng nghiên cứu khoa học của thành phố Hà Nội năm 2015-2016” với khách mời là TS. Nghiêm Xuân Đạt, chủ...

Tóm tắt thuyết minh đề tài " XÚC TIẾN HÌNH THÀNH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ ĐỂ THU HÚT ĐẦU TƯ TỪ CÁC NGÂN HÀNG, CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ QUỸ ĐẦU TƯ LỚN "

 | Lượt xem: 236
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình. Nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) có xu hướng giảm; trong khi đó, các nguồn vốn huy động của...

Tóm tắt thuyết minh đề tài “Tăng cường đóng góp của khoa học công nghệ cho phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam 2016-2020” ; “Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030”

 | Lượt xem: 248
Tên đề tài: “Tăng cường đóng góp của khoa học công nghệ cho phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam 2016-2020” Thành viên nghiên cứu từ Khoa Kế hoạch Phát triển: ThS, NCS. Lê Huy Đoàn- Chủ nhiệm ThS....

Thông báo V/v đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2016 và thư mời tham dự hội thảo

 | Lượt xem: 221
Các file đính kèm : Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Đăk Nông năm 2016.pdf Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Nam Đinh năm 2016.pdf

Buổi bảo vệ cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ: “ Lồng ghép thu hút ODA vào kế hoạch phát triển kinh tế địa phương” được tổ chức tại Học viện Chính sách và phát triển.

 | Lượt xem: 227
Sáng ngày 13/2/2015, Học viện CS&PT đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở  đề tài NCKH cấp Bộ: “Lồng ghép thu hút ODA vào kế hoạch phát triển kinh tế địa phương” do PGS. TS. Đào Văn Hùng làm chủ nhiệm....

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

 | Lượt xem: 205
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐỔI MỚI MÔ HÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC SNG: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG” Download tại đây   THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI...

HỘI THẢO CỦA KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VỚI CHỦ ĐỀ: TĂNG TRƯỞNG XANH - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

 | Lượt xem: 226
Thực hiện chương trình hợp tác giữa Học viện Chính sách và Phát triển và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), sáng ngày 10 tháng 02 năm 2015 tại Học viện Chính sách và Phát triển, Khoa Kế...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC CỦA KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VỚI CHỦ ĐỀ LIÊN KẾT CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU, CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI–NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CHUỖI DỰ ÁN LIÊN KẾT TOÀN CẦU CỦA HÀN QUỐC (GAS)

 | Lượt xem: 203
Theo kế hoạch học tập và tọa đàm khoa học năm học 2014 – 2015, được sự đồng ý của lãnh đạo Học viện chính sách & phát triển cùng với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), chiều...

Thông báo lần 1 mời nộp hồ sơ đăng ký tiểu dự án

 | Lượt xem: 221
Trong khuôn khổ Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp, ngày 10/02/2015, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Thông báo lần 1 mời nộp hồ sơ...

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH (VICIF 2015) 4-5/6/2015

 | Lượt xem: 241
 Trường Đại học Kinh tế - Luật   phối hợp với Hiệp hội Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFAI) và trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế về tài chính tại Việt Nam (VCIF 2015). Hội...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 32 CỦA HIỆP HỘI KINH DOANH PAN-PACIFIC

 | Lượt xem: 229
THÔNG BÁO  VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ MỜI VIẾT BÀI  HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 32  CỦA HIỆP HỘI KINH DOANH PAN-PACIFIC Chủ đề: “Đổi mới trong doanh nghiệp Nhà nước thời đại kỹ thuật số”  

Mẫu lý lịch khoa học, đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học

 | Lượt xem: 234
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN           Số:      02  /TB-KHHT  

Buổi bảo vệ đề tài cấp cơ sở “Xúc tiến hình thành trung tâm tài chính quốc tế để thu hút đầu tư từ các ngân hàng, công ty tài chính và quỹ đầu tư lớn” được tổ chức tại Học viện

 | Lượt xem: 216
Sáng ngày 24/01/2015, nhóm nghiên cứu đề án “Xúc tiến hình thành trung tâm tài chính quốc tế để thu hút đầu tư từ các ngân hàng, công ty tài chính và quỹ đầu tư lớn” đã có buổi bảo vệ đề tài cấp cơ...

Giấy mời viết bài cho hội thảo khoa học quốc gia [16/01/2015]

 | Lượt xem: 236
Nguồn :  Trường Đại học Kinh tế quốc dân

PGS.TS Đào Văn Hùng: 'Nợ công vẫn chưa được tính đủ'

 | Lượt xem: 239
Chuyên gia này cho rằng cần đưa thêm các khoản tồn đọng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nợ của Ngân hàng phát triển và Ngân hàng chính sách xã hội... vào nợ công. Tuy vậy, trần nợ nên được nới...

Hội thảo “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu của Học viện trong giai đoạn mới” do Phòng Khoa Học và Hợp tác tổ chức

 | Lượt xem: 279
Ngày 23/12/2014, Phòng Khoa học – Hợp tác tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và phát triển”, đặt ra mục tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và...

Tọa đàm khoa học Đề án “Xúc tiến hình thành Trung tâm tài chính để thu hút đầu tư từ các ngân hàng, công ty tài chính và Quỹ đầu tư lớn”

 | Lượt xem: 224
Để sớm hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam  Cùng với việc thu hút các nguồn vốn như đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)… thì việc sớm hình...

Buổi bảo vệ đề tài cấp Học viện đề án “Xác định phạm vi nợ công và trần nợ công an toàn của Việt Nam giai đoạn 2014-2020”

 | Lượt xem: 242
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2014, ngày 19/12/2014 Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức bảo vệ cấp cơ sở Đề án: “Xác định phạm vi nợ công và trần nợ công an toàn của Việt Nam...