NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề án “ Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đối với một số chính sách phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đã được cấp có thẩm quyền ban hành”

Ngày 12/11/2012, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề án “ Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả đối với một số chính sách phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đã được cấp có thẩm quyền ban hành”. Đề án do PGS.TS Đào Văn Hùng làm Chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu Đề án Hội đồng nghiệm thu đánh giá do PGS.TS Lê Xuân Bá, Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương làm Chủ tịch.;

Về mối quan hệ giữa ổ định chính trị và phát triển kinh tế ở Việt Nam

Tải về máy Tại đây;

Học viện Chính sách và phát triển tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề án “ Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam”

Ngày 21 tháng 11 năm 2012 tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Học viện Chính sách và phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề án “ Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam” Tham gia buổi nghiệm thu có PGS, TS. Đào Văn Hùng- Giám đốc Học viện- Chủ nhiệm Đề án và các thành viên trong Hội đồng phản biện, các thành viên nhóm nghiên cứu các Đề án. Hội đồng nghiệm thu đánh giá gồm có 09 thành viên do TS. Tống Quốc Đạt – Chánh Văn phòng Bộ làm Chủ tịch Hội đồng.;

Khoa Chính sách công Nghiệm thu thành công cấp cơ sở Tiểu Đề án “Chính sách Hỗ trợ Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành”

Ngày 27 tháng 06 năm 2012 tại 65 Văn Miếu – Đống Đa – Hà nội, Nhóm nghiên cứu tiểu đề án và Khoa Chính sách công – Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở tiểu Đề án “Chính sách Hỗ trợ Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành” theo quyết định số 126/QĐ-HVCSPT ngày 05 tháng 06 năm 2012.;

NGHIỆM THU THÀNH CÔNG CẤP CƠ SỞ TIỂU ĐỀ ÁN PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH KHU KINH TẾ VEN BIỂN

Cuối tháng 5 vừa qua, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội Khoa Quy hoạch Phát triển - Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở tiểu Đề án “Chính sách phát triển khu kinh tế ven biển ở Việt Nam” theo Quyết định số 114 /QĐ-HVSCPT ngày 23 tháng 5 năm 2012. Tham gia buổi nghiệm thu có PGS,TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện - Chủ nhiệm Đề án và các thành viên trong hội đồng phản biện, khách mời. Hội đồng phản biện gồm 5 thành viên: 1/ TS. Ngô Công Thành – Vụ Quản lý Quy hoạch – Chủ tịch Hội đồng;;

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “Tăng trưởng chậm lại của kinh tế Việt Nam những năm gần đây, làm thế nào để thúc đẩy tăng trưởng”

Chiều ngày 22/6/2012 đã diễn ra buổi Tọa đàm với chủ đề “Tăng trưởng chậm lại của kinh tế Việt Nam những năm gần đây, làm thế nào để thúc đẩy tăng trưởng” giữa GS, TS. James Riedel với Học viện Chính sách và Phát triển;

GS. JAMES RIEDEL Thăm và làm việc tại Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày 22-06 vừa qua, GS. James Riedel đến từ Đại học Johns hopkins Hoa Kỳ đã có chuyến việc thăm và làm việc tại Học viện chính sách phát triển. Phó giám đốc Học viện Trịnh Huy Lập phát biểu chào mừng GS. James và phái đoàn;