NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TỌA ĐÀM KHOA HỌC CỦA KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VỚI CHỦ ĐỀ LIÊN KẾT CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU, CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI–NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CHUỖI DỰ ÁN LIÊN KẾT TOÀN CẦU CỦA HÀN QUỐC (GAS)

 | Lượt xem: 254
Theo kế hoạch học tập và tọa đàm khoa học năm học 2014 – 2015, được sự đồng ý của lãnh đạo Học viện chính sách & phát triển cùng với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), chiều...

Thông báo lần 1 mời nộp hồ sơ đăng ký tiểu dự án

 | Lượt xem: 277
Trong khuôn khổ Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp, ngày 10/02/2015, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Thông báo lần 1 mời nộp hồ sơ...

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH (VICIF 2015) 4-5/6/2015

 | Lượt xem: 316
 Trường Đại học Kinh tế - Luật   phối hợp với Hiệp hội Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFAI) và trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế về tài chính tại Việt Nam (VCIF 2015). Hội...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 32 CỦA HIỆP HỘI KINH DOANH PAN-PACIFIC

 | Lượt xem: 289
THÔNG BÁO  VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ MỜI VIẾT BÀI  HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 32  CỦA HIỆP HỘI KINH DOANH PAN-PACIFIC Chủ đề: “Đổi mới trong doanh nghiệp Nhà nước thời đại kỹ thuật số”  

Mẫu lý lịch khoa học, đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học

 | Lượt xem: 299
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN           Số:      02  /TB-KHHT  

Buổi bảo vệ đề tài cấp cơ sở “Xúc tiến hình thành trung tâm tài chính quốc tế để thu hút đầu tư từ các ngân hàng, công ty tài chính và quỹ đầu tư lớn” được tổ chức tại Học viện

 | Lượt xem: 265
Sáng ngày 24/01/2015, nhóm nghiên cứu đề án “Xúc tiến hình thành trung tâm tài chính quốc tế để thu hút đầu tư từ các ngân hàng, công ty tài chính và quỹ đầu tư lớn” đã có buổi bảo vệ đề tài cấp cơ...

Giấy mời viết bài cho hội thảo khoa học quốc gia [16/01/2015]

 | Lượt xem: 307
Nguồn :  Trường Đại học Kinh tế quốc dân

PGS.TS Đào Văn Hùng: 'Nợ công vẫn chưa được tính đủ'

 | Lượt xem: 326
Chuyên gia này cho rằng cần đưa thêm các khoản tồn đọng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nợ của Ngân hàng phát triển và Ngân hàng chính sách xã hội... vào nợ công. Tuy vậy, trần nợ nên được nới...

Hội thảo “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu của Học viện trong giai đoạn mới” do Phòng Khoa Học và Hợp tác tổ chức

 | Lượt xem: 403
Ngày 23/12/2014, Phòng Khoa học – Hợp tác tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và phát triển”, đặt ra mục tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và...

Tọa đàm khoa học Đề án “Xúc tiến hình thành Trung tâm tài chính để thu hút đầu tư từ các ngân hàng, công ty tài chính và Quỹ đầu tư lớn”

 | Lượt xem: 290
Để sớm hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam  Cùng với việc thu hút các nguồn vốn như đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)… thì việc sớm hình...

Buổi bảo vệ đề tài cấp Học viện đề án “Xác định phạm vi nợ công và trần nợ công an toàn của Việt Nam giai đoạn 2014-2020”

 | Lượt xem: 314
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2014, ngày 19/12/2014 Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức bảo vệ cấp cơ sở Đề án: “Xác định phạm vi nợ công và trần nợ công an toàn của Việt Nam...

HỘI THẢO CỦA KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VỚI CHỦ ĐỀ: VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ TRONG ĐỐI TÁC CÔNG – TƯ (PPP), TẬP TRUNG VÀO CƠ CHẾ HỖ TRỢ VÀ TRƯỜNG HỢP CỦA HÀN QUỐC.

 | Lượt xem: 344
Tiếp theo thành công của hội thảo khoa học “Đối tác công – tư (PPP) và FDI trong lĩnh vực hạ tầng, đặc biệt tập trung vào mua sắm theo hình thức đối tác công – tư (PPP) và cơ chế lựa chọn của Hàn...

Khoa Tài Chính Tiền Tệ Nghiệm thu thành công cấp Bộ Đề tài NCKH: “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp Việt Nam”

 | Lượt xem: 821
Ngày 30 tháng 09 năm 2014 tại Học Viện Chính Sách Phát Triển, Nhóm nghiên cứu Khoa Tài Chính Tiền Tệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề tài nghiên cứu “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng cho doanh...

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA CHÍNH SÁCH CÔNG NĂM HỌC 2013-2014

 | Lượt xem: 312
Vào lúc 13h30’ thứ hai, ngày 12/5/2014 tại P306, khoa Chính sách công (CSC) đã tổ chức buổi Hội nghị Nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2013 – 2014. Đây là lần thứ hai, khoa CSC tổ chức...

Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kế hoạch phát triển

 | Lượt xem: 290
Khoa Kế hoạch Phát triển phối hợp với Phòng Khoa học và Hợp tác của Học viện đã tổ chức thành công hội nghị nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2014. Hội nghị năm nay có sự tham gia của 25 nhóm nghiên...

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ NĂM HỌC 2013 - 2014

 | Lượt xem: 314
Sáng ngày 10/5/2014, tại Giảng đường 405, Học viện Chính sách và Phát triển, khoa Tài chính – Tiền tệ đã long trọng tổ chức Hội nghị và Tọa đàm sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014 để...

Tự hào là Sinh viên Kế hoạch Phát triển

 | Lượt xem: 282
Tiếp nối chuỗi hoạt động Khai mạc tuần sinh hoạt công dân năm học 2013- 2014, Chương trình “Tôi là sinh viên APD” và buổi Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kế hoạch Phát triển,...

HỘI NGHỊ VÀ TỌA ĐÀM SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA TÀI CHÍNH TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ NĂM HỌC 2012 – 2013

 | Lượt xem: 336
Sáng ngày 28/9/2013, tại Giảng đường 203, Học viện Chính sách và Phát triển, khoa Tài chính – Tiền tệ đã long trọng tổ chức Hội nghị và Tọa đàm sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2012 – 2013 để...