Quy định Quy định

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 07/09/2017 | 04:39 PM  | Lượt xem: 324
QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển  (Quy định...

QUY ĐỊNH BÀI VIẾT GỬI ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO

Ngày đăng 07/09/2017 | 02:31 PM  | Lượt xem: 121
QUY ĐỊNH BÀI VIẾT GỬI ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO Tải tại đây

Quy trình đề xuất và tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp trên cơ sở

Ngày đăng 01/08/2017 | 07:49 AM  | Lượt xem: 140
Quy trình đề xuất và tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp trên cơ sở File tài liệu đính kèm : Tải tại đây ...