Quy định Quy định

Quy định Tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 02/04/2018 | 05:23 PM  | Lượt xem: 696
Quy định Tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Chính sách và Phát triển Tải tại...

Quy định về Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 02/04/2018 | 05:14 PM  | Lượt xem: 438
Quy định về Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại  Học viện Chính sách và Phát triển năm 2015 Tải tại đây : Tải về

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 05/03/2018 | 09:48 AM  | Lượt xem: 191
“Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển” số   961 /QĐ -HVCSPT  ngày...

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 07/09/2017 | 04:39 PM  | Lượt xem: 851
QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển  (Quy định...

QUY ĐỊNH BÀI VIẾT GỬI ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO

Ngày đăng 07/09/2017 | 02:31 PM  | Lượt xem: 309
QUY ĐỊNH BÀI VIẾT GỬI ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO Tải tại đây

Quy trình đề xuất và tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp trên cơ sở

Ngày đăng 01/08/2017 | 07:49 AM  | Lượt xem: 314
Quy trình đề xuất và tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp trên cơ sở File tài liệu đính kèm : Tải tại đây ...